000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

ŚW. MIKOŁAJ WŚRÓD DZIECI Z JASNEJ POLANY I ZIELONEGO GAJU

1

W dwóch sąsiadujących ze sobą wsiach położonych na stepach północnego Kazachstanu, Jasnej Polanie i Zielonym Gaju, co roku odwiedza dzieci, które uczą się języka, kultury i tradycji polskich. To dzięki panu Stanisławowi Kamińskiemu, nauczycielowi skierowanemu do pracy dydaktycznej w Kazachstanie przez ORPEG, dzieci te mają okazję poznać polskie zwyczaje i święta.

Czytaj więcej...

Ferii jesienne dla dzieci polskiego pochodzenia od 11 do 15 lat

1

Miejscowość: Zerenda, ośrodek „Sunkar”

W dniach 31 października – 3 listopada w Zerendzie (obwód akmoliński, Kazachstan) odbył się jesienny obóz kolonijny dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z następujących ośrodków: Astana, Donieckoje, Ekibastuz, Kamyszenka, Kokszetau, Łozowoje, Oziornoje, Pawłodar, Pierwomajka, Pietrowka, Podolskoje, Stiepnogorsk, Szczucińsk, Szortandy, Tajynsza. Łącznie było aż 107 uczestników.

Czytaj więcej...

Polonijny znicz pokoju

 1

1 listopada na obozie kolonijnym w Zerendzie miało miejsce wydarzenie „Polonijny znicz pokoju”. Dzieci i młodzież wraz opiekunami zapalały znicze, które następnie ustawiły w kształt serca. Przed akcją polscy nauczyciele opowiedzieli o obchodach Dnia Wszystkich Świętych i symbolice zniczy.

Czytaj więcej...

Forum Organizacji Polskich odbyło się w Astanie

1

W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 R. W CENTRUM BIZNESOWYM «ISKIER» W ASTANIE ODBYŁO SIĘ KOLEJNE FORUM ORGANIZACJI POLSKICH. ORGANIZATOREM WYDARZENIA PRZY WSPÓŁUDZIALE WYDZIAŁU KONSULARNEGO I POLONII AMBASADY RP W ASTANIE BYŁ ZWIĄZEK POLAKÓW W KAZACHSTANIE.

Czytaj więcej...

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Pietrowce.

 1

W wyniku inicjatywy Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a'Paulo z Prowincji Polskiej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek "Teraz Sucholaski" władze regionalne w Szortandach przekazały ok. 0,6 ha nieruchomości na powstanie Parku Zesłańców Polskich oraz budowę Pomnika Wdzięczności. Koncepcja i projekt tego przedsięwzięcia zostały opracowane przez członków Stowarzyszenia i są zaakceptowane przez lokalne władze administracyjne Kazachstanu oraz archidiecezję rzymsko - katolicką w Astnie.

Czytaj więcej...

Pobyt Edukacyjny w Ałmaty.

1

Stowarzyszenie „Orszak Polonijny”

Stowarzyszenie „Orszak Polonijny” z siedzibą w Kazachstanie, w Astanie organizowało działanie pobytu edukacyjnego w Ałmaty w dniach 5-11 września 2023 roku z udziałem młodzieży polskiego pochodzenia, która pobiera naukę języka polskiego w szkółkach niedzielnych. Pobyt zorgonizowany i dofinansowany dzięki podpisanej umowy pomiędzy Stowarzyszeniem„Wspólnota Polska” a Instytutem Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie

1

Akcja Narodowego Czytania odbyła się w Kazachstanie 9 września 2023 r. w miejscowościach Astana, Ałmaty, Kokszetau, wieś Pierwomajka i innych ośrodkach. Związek Polaków w Kazachstanie zaprosił dzieci i młodzież z Ałmaty i wsi Kamyszenka, ob. akmolińskiego do przeczytania lektury „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. Powieść powstała w latach 1886 -1887, jest bardzo znana i przetłumaczona w kilku językach.

Czytaj więcej...

Minister Mularczyk: sprawę zadośćuczynienia od Niemiec udało się umiędzynarodowić

1

W ciągu roku od ogłoszenia raportu o stratach wojennych poniesionych przez Polskę w czasie II wojny sprawę odszkodowania od Niemiec udało się skutecznie umiędzynarodowić. Coraz więcej osób na najwyższych szczeblach władzy w Europie i Stanach Zjednoczonych ma świadomość tego, co się stało w Polsce na skutek niemieckiej agresji w 1939 roku – przekonuje wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.

Czytaj więcej...

Startuje program „Bon Pierwszaka” – wsparcie dla tysięcy polskich uczniów z zagranicy

1

W nowym roku szkolnym niemal 2000 pierwszoklasistów ze 100 polskich szkół z Litwy, Łotwy, Czech, Ukrainy i Węgier otrzyma od państwa polskiego wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia finansowe. Z początkiem września 2023 r. rusza ósma edycja „Bonu Pierwszaka”, programu realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego,
a finansowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Czytaj więcej...

Lato z Językiem Polskim

01

letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego

23 sierpnia – 27 sierpnia 2023 r.

Dzień pierwszy naszej wycieczki nad jezioro Bałchasz rozpoczął się ze wspólnej integracji. Letnią Akademię Kultury i Języka Polskiego pomogła nam zorganizować Pani Anita Staszkiewicz koordynator do spraw Polonii Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świetego Maksymiliana Marii Kolbego.

Czytaj więcej...

W Białymstoku spoczną doczesne szczątki generała Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego

1

26 sierpnia br. w Białymstoku odbędą się uroczystości związane ze sprowadzeniem z Wielkiej Brytanii do Polski doczesnych szczątków generała Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego. Żołnierz Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, dowódca Brygady Kawalerii „Białystok”, przewodniczący Białostockiego Związku Harcerstwa Polskiego po latach emigracji, dzięki inicjatywie rodziny, wspartej przez Rząd RP, IPN i instytucje państwowe, spocznie na Polskiej Ziemi. Msza Święta żałobna w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP rozpocznie się o godzinie 13:30. Następnie,
w asyście wojskowej, trumna zostanie przewieziona na Cmentarz Miejski, gdzie około godziny 15:00 nastąpi jej złożenie do grobu oraz odsłonięcie pomnika generała.

Czytaj więcej...

KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEGO POCHODZENIA W REPUBLICE KAZACHSTANU

1

Dzieci i młodzież ucząca się języka polskiego w szkołach i Stowarzyszeniach Polaków z Astany, Pawłodaru, Ekibastuzu, Czkałowa, Kokszetau, Kamyszenki, Pierwomajki, Kostanaj, Szortandy razem 100 osób odpoczywały w terminie od 6 lipca do 12 lipca 2023 roku na wakacjach nad pięknym jeziorem Bałchasz w ośrodku turystyczno-wypoczynkowym „Biały Kamień”.

Czytaj więcej...

VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

1

Polonia z Kazachstanu miała zaszczyt wziąźć udział w VI Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 r. w Warszawie. Delegatami na Zjazd pojechały: Katarzyna Ostrowska – Prezes Związku Polaków w Kazachstanie, Alina Żabko – przewodnicząca Liderów Związku Polaków w Kazachstanie. Honorowym patronatem przedsięwzięcia jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Organizatorami wielkich uroczystości są Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wydarzenie w tym roku odbyło się pod hasłem: „Polska i Polonia - razem w nowej globalnej rzeczywistości”. Uczestniczyło w Zjeździe delegatów 350 osób z ponad 44 krajów z całego światu.

Czytaj więcej...

Świętujemy Mikołajki! spotkanie dzieci i młodzieży na lodowisku w Astanie.

1

W niedzielę, 11 grudnia 2022 roku na lodowisku w Astanie odbyły się Mikołajki. Na imprezę lodowiskową przybyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami dla których przygotowano moc atrakcji m.in. świąteczne zabawy, spotkanie z Mikołajem. Organizatorem spotkania wystąpił Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Astanie wspólnie ze Związkiem Polaków w Kazachstanie zostało wynajęte lodowisko dla rodzin polskich na zabawy zimowe na łyżwach. Dzieci Stowarzyszeń: „Orszak Polonijny”, „Polska Jedność”, „Polacy” aktywnie uczestniczyły w zadaniach przegotowanych przez Prezesa Związku Polaków w Kazachstanie Katarzynę Ostrowską.

Czytaj więcej...

FERIE JESIENNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEGO POCHODZENIA W KAZACHSTANIE

1

Dzieci i młodzież ucząca się języka polskiego w szkołach i Stowarzyszeniach Polaków z Astany, Pawłodaru, Szczucińska, Czkałowa, Kokszetau, Kamyszenki, Pierwomajki, Jasnej Polany i Zielonego Gaju w tym roku odpoczywały bardzo aktywnie w znakomitych warunkach kurortu Sunkar, położonego w lesie nad jeziorem, w miejscowości Zerenda na terenie Kokczetawskiego Parku Narodowego.

Czytaj więcej...

1 listopada Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w tradycji polskiej obchodzony w Kazachstanie.

1

Opieka nad polskimi miejscami pamięci w Kazachstanie.

1 listopada udajemy się na cmentarze, by uporządkować groby zmarłych krewnych i przyjaciół, ozdobić je kwiatami i zniczami, pomodlić się. Wszystkich Świętych to uroczystość o ponadtysiącletniej tradycji, wywodząca się z kultu męczenników z czasów starożytnych. Do najważniejszych ceremonii związanych ze Świętem Zmarłych i Dniem Zadusznym można zaliczyć karmienie dusz i obrzędy związane z ogniem. Oba zwyczaje wynikają z pogańskich wierzeń, później przyjętych przez chrześcijaństwo i czasami jeszcze występujących do dnia dzisiejszego.

Czytaj więcej...

Zjazd Liderów Polonii Kazachstanu.

 Кonferencja 143 2

W Astanie spotkała się polonijna młodzież z Kazachstanu aby wziąć udział w Pierwszym Zjeździe Liderów Polonii Kazachstanu. Młodzi ludzie - przedstawiciele miast Kokszetau, Ałmaty, Astany, Pietropawłowska, Pawłodaru, Pierwomajki, Kostanaju oraz Szymkientu zorganizowali Koło Liderów Polonii, działające przy Związku Polaków w Kazachstanie. Koło to powstało, aby aktywnie pomagać w rozwoju i krzewieniu języka polskiego.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie

1

W Astanie odbyło się spotkanie polonijne "Nieznani, ale zasłużeni. Polacy na stepach Kazachstanu", zorganizowane przez Związek Polaków w Kazachstanie przy wsparciu Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Astanie ze środków budżetowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Czytaj więcej...

Koncert Galowy, który odbył się w Filharmonii Narodowej

1

Koncert galowy inaugurujący uroczystości sprowadzenia do ojczyzny doczesnych szczątków prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie odbył się w poniedziałkowy wieczór w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i objętym patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów, wzięła udział orkiestra „MŁODZI - POLSCY” pod batutą Huberta Kowalskiego.

Czytaj więcej...

WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2021 – ZNAMY ZWYCIĘZCÓW!

1

W 15. edycji konkursu WHR Muzeum Historii Polski zdecydowało się przyznać po raz kolejny własną Nagrodę Specjalną projektowi realizowanemu w mniejszej skali niż przedsięwzięcia zwykle nagradzane w wymienionych wyżej trzech kategoriach. Film Artefakty z szafy. Historia moich przodków zaklęta w przedmioty zrealizował Związek Polaków w Kazachstanie. Dokument powstał w 85. rocznicę deportacji polskich rodzin do Kazachstanu. Przedmioty codziennego użytku stały się pretekstem do opowiedzenia historii Polaków wysiedlonych z ojczystych domów i przeniesionych w kazachski step. Widz poznaje losy bohaterów, patrząc przez dziurkę od klucza, zaglądając do szafy, odkurzając starą komodę.

Czytaj więcej...

Związek Polaków w Kazachstanie w 2022 obchodzi 25-lecie swojego istnienia w Kazachstanie

 VPK 25latт

Nasza organizacja w 2022 roku obchodzi 25. lat działalności na terenie Kazachstanu oraz 30. lat powstania polskich stowarzyszeń społecznych.

Misją i zadaniem Związku Polaków w Kazachstanie jest krzewienie polskiej mowy, dbałość o nawiązywanie stosunków polsko-kazachstańskich, działalność na rzecz rozwoju relacji historycznych, kulturowych, gospodarczych między obydwoma krajami. Nasza misja to również budowa więzi pomiędzy Rodakami w Kazachstanie i Polakami w Polsce.

Czytaj więcej...

Pamięć o deportacjach

Deport

Jest coraz mniej świadków historii, dlatego Związkowi Polaków w Kazachstanie zależy na tym, by przekazywać pamięć o tragicznych losach zesłańców kolejnym pokoleniom. Pomóc ma w tym porozumienie zawarte dziś (9.03.) z białostockim Muzeum Pamięci Sybiru.

Czytaj więcej...

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA

4
W dniu swoich imienin, 6 grudnia, nie Santa Claus, ani Died Moroz lecz właśnie Święty Mikołaj odwiedził dzieci i młodzież uczącą się języka polskiego w Szkołach Średnich w Zielonym Gaju, Jasnej Polanie i Nowogreczanowce w północnym Kazachstanie. Przyniósł prezenty i życzył wszystkim uczniom wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Dzieci pochwaliły się św. Mikołajowi znajomością polskiego śpiewając piosenki i recytując wiersze. Było radośnie i wesoło. W atmosferze wizyty wyczuwało się już zapowiedź nadchodzących świąt. Za wsparcie misji św. Mikołaja dziękujemy bardzo Związkowi Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszeniu Polaków „Krynica”.

Czytaj więcej...

Поздравление с Днём Первого Президента Республики Казахстан!

1

От всей польской дяспоры в Казахстане от имени Союза Поляков в Казахстане поздравляем нашу страну с государственным праздником Днём Первого Президента Республики Казахстан!
Тридцать лет тому назад наш народ сделал выбор и государство стало независимым. Президент нашей страны навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны все достижения суверенного Казахстана, как выдающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине.

Пусть наша Родина – Республика Казахстан, процветает, крепнет и становится сильней !
Всех Казахстанцев с праздником!

Czytaj więcej...

FORUM POLONIJNE Z OKAZJI 85-ROCZNICY DEPORTACJI POLAKÓW Z KAZACHSTANU

4

Osiemdziesiąta piąta rocznica deportacji mniejszości polskiej z terenów dawnych Kresów Wschodnich (w 1936 r. – sowieckiej Ukrainy) do Kazachstanu była głównym tematem Forum Polonijnego, który odbył się w Nur-Sułtanie.

W dniu 28 kwietnia 1936 r. Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajny dekret „O eksmisji z Ukraińskiej SRR i strukturze gospodarczej w obwodzie karagandyjskim kazachskiej ASRR”, według którego ponad 15 tys. rodzin zostało deportowanych do Kazachstanu. Do końca 1936 r. do północnego Kazachstanu deportowano około 60-70 tys. obywateli radzieckich o narodowości polskiej. W latach 1939-1940 miała miejsce druga fala deportacji, podczas której obywatele polscy zostali wysiedleni z terenów anektowanych, a po 1945 roku otrzymali oni możliwość powrotu do Polski. Natomiast Polacy z Kresów i ich dzieci na zawsze pozostali na kazachskich stepach.

Czytaj więcej...

ŻYCZENIA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI!

1

W związku z nadchodzącym Narodowym Świętem Niepodległości Związek Polaków w Kazachstanie pragnie złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i sukcesów we wszelkich działaniach.

Pamiętajmy o tych, którzy poświęcili swe życie dla wolnej Polski,

o tych, którzy chronili polskość w swoich sercach i uczyli miłości do kraju,

o tych, którzy wzbudzają w nas narodową refleksję, bo dzięki nim tak bliskie i zrozumiałe są słowa poety:

„ Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba…..

Tęskno mi Panie”

Czytaj więcej...

Znaki Pamięci od Związku Sybiriaków

W 85. rocznicę deportacji w Jasnej Polanie

Dnia, 25 września 2021 roku w północno-kazachstańskim obwodzie w Jasnej Polanie odbyło się uroczyste wręczenie złotej odznaki ufundowanej Zarządem Głównym Związku Sybiraków w ramach upamiętnienie rocznicy 85 lecia deportacji polskich rodzin z kresów do Kazachstanu.

Czytaj więcej...

Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается как День памяти жертв политических репрессий и голода.

Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается как День памяти жертв политических репрессий и голода. Эта горестная дата олицетворяет одну из самых трагических страниц в истории нашей страны

KONIEC ROKU SZKOLNEGO W JASNEJ POLANIE

1

W Kazachstanie nieco prędzej niż w Polsce, bo już 25 maja kończy się rok szkolny. W Jasnej Polanie, Zielonym Gaju i Nowogreczanowce w Północnym Kazachstanie zajęcia z języka i kultury polskiej w kończącym się roku szkolnym 2020-2021 prowadził nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej za granicą przez ORPEG pan Stanisław Kamiński.

Czytaj więcej...

Сегодня мы провожаем в последний путь Яна Бернардовича Зинкевича

601c22f4 dcb1 4883 8180 119bf9f0d18a

Сегодня мы провожаем в последний путь Яна Бернардовича Зинкевича. Союз поляков Казахстана в лице Островской Екатерины и все председатели полонийных организаций - Кокчетав, Павлодар, Кустанай, Актобе, Алма- Ата, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Петропавловск, Нур- Султан, Первомайка, выражают соболезнования родным и близким безвременно ушедшего. Боль и скорбь переполняет сердца тех кто знал и работал с этим искренним, мудрым и отзывчивым человеком. Ян Бернардович родился в 1939 году, в семье депортированных в Казахстан из Украины. Будучи человеком с пытливым умом и стремлением постоянно познавать, он стал профессором, доктором юридических наук. Окончил отделение экспертов криминалистов специальной школы милиции МВД. В 1973 году Высшую школу МВД в г. Москва. Защитил кандидатскую диссертацию и в 1976 году перешёл на преподавательскую работу. Он был прекрасным педагогом и учёным! Его научные работы посвящены проблемам раскрытия тяжких преступлений. В 2000 году Министерство образования и Науки Республики Польша, присвоило ему учёное звание доктор права. Всего не перечесть, настолько богата и разнообразна была его деятельность, он вёл одновременно и научно- педагогическую и общественно- политическую работу. В течение 10- ти лет состоял членом Совета Ассамблеи Народов Казахстана. Награждён пятью правительственными наградами, пятью орденами и медалями Республики Казахстан и Республики Польша, семью наградами Советского Союза. Ян Бернардович с 1999 по 2007 год был председателем СПК. Этой работе отдал немало сил и вкладывал что называется душу. Его человеческие достоинства стоят отдельной книги, добрый, честный,справедливый,всегда готов был прийти на помощь тем, кто особенно в этом нуждался. Вся полония скорбит о выдающемся человеке с большой буквы! Таким он и останется в наших сердцах.

Zaproszenie do udziału w Konkursie z okazji 100- lecia urodzin Stanisława Lema

 plakat roklema pl

Logos

W 2021 r. Świętujemy stulecie urodzin Stanisława Lema. Niech Rok Lema w Kazachstanie będzie świętem kultury, technologii i nauki. Z tej okazji ogłaszamy konkurs z cyklu: „Rok Lema w Kazachstanie: „Co dalej? Nauka-Technologia-Wszechświat, Ja” na: Plakat, Pracę Plastyczną, oraz Krótki film.

Celem Konkursu jest uczczenie 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema, upowszechnienie twórczości wielkiej osobistości polskiej literatury, filozofii, fantastyki naukowej, inspirowanie się Jego wielowymiarowym dorobkiem do stworzenia plakatu,pracy plastycznej (roboty, produkty przyszłości) oraz krótkiego filmu, jako formy wyrazu artystycznego.

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt!

boze narodzenie

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku!
Związek Polaków w Kazachstanie pragnie serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę z Polonią i Polakami na całym świecie w Kazachstanie i Polsce.

Czytaj więcej...

List pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą do organizacji Polonijnych oraz Polaków za granicą

1460x616

Zwracam się do Państwa w związku z ogłoszonym dziś konkursem „Polonia i Polacy za Granicą 2021”. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe takie jak m.in. fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty, w tym podmioty kościelne zarejestrowane w Polsce, które zaangażowane są we wsparcie naszych Rodaków na całym świecie.

Czytaj więcej...

100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Pamiętamy

1

Dzień Wojska Polskiego i 100. rocznica Bitwy Warszawskiej były tematem spotkania online zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Polska Jedność”, Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza oraz Publiczną Bibliotekę Polonijną w Nur-Sułtanie przy wsparciu Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Kazachstanie.

Czytaj więcej...

"Polacy mają gen solidarności". Wielki sukces akcji MSZ Polonia4Neigbours

EbSBRjpWoAAZ j

Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu w MSZ oraz Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią, spotkali się wirtualnie z przedstawicielami Polonii z czterech kontynentów Foto: Twitter/MSZ

Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu w MSZ oraz Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, spotkali się wirtualnie z przedstawicielami Polonii z czterech kontynentów, zaangażowanymi w działania pomocowe w ramach akcji MSZ Polonia4Neigbours.

Czytaj więcej...

Podróże z PJ. Obserwujcie Justynkę!

Justynka 1

Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza działający przy Stowarzyszeniu „Polska Jedność” przygotował dla swoich słuchaczy oryginalny internetowy projekt „Podróże z PJ”. Jego autorką jest kierownik gabinetu, nauczycielka języka polskiego Justyna Całczyńska. Oficjalny początek projektu odbył się na żywo na Instagramie na profilu @pj.astana.

Czytaj więcej...

Majowe Święta!

2 maja

Drodzy Rodacy!
Związek Polaków w Kazachstanie z okazji świat składa życzenia wszelkiej pomyślności!
Z wyrazami szacunku!
Katarzyna Ostrowska
Prezes ZPK w Nur-Sułtanie!

W Nur- Sułtanie odbył się online Tydzień Jana Pawła II

Stowarzyszenie „Polska Jedność”, Gabinet języka polskiego im Adolfa Januszkiewicza i Publiczna Biblioteka Polonijna w Nur-Sułtanie zorganizowali tydzień poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Warto zauważyć, że cykl wydarzeń w całości odbył się online, ponieważ w tej chwili stolica Kazachstanu objęta jest kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa, więc wszystkie wydarzenia publiczne są zabronione.

1

Czytaj więcej...

Apelacja

Dni Januszkiewicza w Nur-Sułtanie

1

W dniach 30.01-1.02. 2020 r. w Nur-Sułtanie odbyły się Dni Januszkiewicza, których organizatorem było Stowarzyszenie „Polska Jedność”, Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza oraz Publiczna Biblioteka Polonijna.

Czytaj więcej...

Kandydaci na studia w Polsce! Sięgnijcie po stypendium im. gen. Andersa

24 01 2020

Rozpoczynamy nabór wniosków w programie stypendialnym dla młodzieży polonijnej z całego świata.

Jeżeli posiadasz Kartę Polaka bądź masz udokumentowane polskie pochodzenie i planujesz rozpocząć studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, bądź studia drugiego stopnia - zapraszamy do składania wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia. W tegorocznej edycji naboru o stypendium może ubiegać się młodzież polskiego pochodzenia lub posiadającą Kartę Polaka niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób, które mają również obywatelstwo polskie).

Czytaj więcej...

Mikołajkowe Święta

001

Mikołajki to polska nazwa święta obchodzonego ku czci św. Biskupa Mikołaja z Miry. Przebrany św. Mikołaj przychodzi niespodziewanie i obdarowuje każde dziecko małym prezentem. 6 grudnia w hotelu Ałtyn-Dała odbyły się Mikołajki dla dzieci, które rozpoczęły naukę języka polskiego w roku 2019.

Czytaj więcej...

Первую в Казахстане полонийную библиотеку открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане появилась первая в Казахстане полонийная библиотека, в которой собраны книги польских авторов на разных языках, передает МИА «Казинформ».

1

Торжественное открытие нового читального зала «Publiczna Biblioteka Polonijna» (Общественная полонийная библиотека) состоялось в Центральной городской библиотеке им. М. Ауэзова. Участниками мероприятия стали представители Посольства Польши в Казахстане, Союза поляков Казахстана, педагоги и студенты Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Реализацией проекта занимается общественное объединение «Polska Jedność». «Сегодня для нас, полонии столицы и общественного объединения «Polska Jedność», большой день – мы впервые и первыми в стране открываем читальный зал «Publiczna Biblioteka Polonijna» при поддержке Посольства Польши в Казахстане и Центральной библиотечной системы города Нур-Султана. Автор идеи и директор проекта – общественный деятель и журналист Ринат Дусумов. Проект «Общественная полонийная библиотека» реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, которое мы заключили с Центральной библиотечной системой города Нур-Султана», - сообщила руководитель ОО «Polska Jedność» Анна Добровольская.

Czytaj więcej...

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

IMG 4432

W Nur-Sułtanie 12 października 2019 roku odbyły się spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej z nauczycielami skierowanymi do pracy przez ORPEG i prezesami organizacji polonijnych północnego okręgu konsularnego. Wydział Konsularny Ambasady RP w Nur-Sułtanie przygotował ramowy program na którym wystąpił Ambasador RP w Kazachstanie – Selim Chazbijewicz. Pani Konsul Anita Staszkiewicz przeprowadziła konsultacje dotyczące realizacji projektów polonijnych.

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji NAWA w Kazachstanie.

 20191005 123249

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w dniach 5-6 października przyjechała z wielką deligacją do Kazachstanu na Międzynarodową Wystawę, która odbyła się w miastach: Nur-Sułtan (5-6 październik), Szymkient (8-9 październik) i Ałmaty (11-13 październik).

Czytaj więcej...

2 Polski Festiwal Filmów w Kazachstanie

Screenshot 2
WISLA

Organizatorzy festiwalu “Wisła” na czele z Panią Dyrektor festiwalu, a jednocześnie, Prezesem Fundacji “Wspieram” – Małgorzatą Szlagowska-Skulską ciepło i serdecznie powitali kazachstańskich widzów i miłośników polskiej kultury w kinach: Kino “Saryżajłau” w Karagandzie i Kino „Kinopark 8 IMAX Saryarka” w Nur-Sułtanie. Partnerami ze strony polonii wystąpiły dwie organizacjii Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków „Polonia i Stowarzyszenie “Polska Jedność” w Nur-Sułtanie.

Czytaj więcej...

Dzień Języków Ludu Kazachstanu

c55b068c 72fd 4d8c 96b9 77e5fd0e18d0

«Nieśmiertelność narodu – w jego języku»

Czyngiz Ajtmatow

20 stycznia 1998 roku Nursułtan Nazarbajew swoim Dekretem ogłosił Dzień Języków Narodu Kazachstanu, który od razu został wspólnym świętem wszystkich Kazachstańców. Dzień Języków obchodzony był w 3 niedzielę września i był dopasowany do przyjęcia w 1989 r. w Kazachskiej SSR Ustawy «O językach» («Każdy obywatel Republiki Kazachstanu ma prawo posługiwania się językiem ojczystym, ma prawo do swobodnego wyboru języka komunikowania się, wychowywania, kształcenia się i twórczości»). W 2017 roku postanowieniem premiera Bakytżana Sagintajewa została przyjęta decyzja o utworzeniu 5 września Dniem Języków. Podstawą było tо, że właśnie w tym dniu urodził się Achmiet Bajtursynow – naukowiec kazachski, wybitny literaturoznawca i lingwista. W ramach Dnia Języków w większości instytucji i organizacji odbywają się imprezy poświęcone językowi, kulturze, historii wszystkich etnosów zamieszkujących w Kazachstanie. Dzień Języków Narodu Kazachstanu to okazja, aby zwrócić uwagę na język jako unikalny środek komunikacji, strażnika pamięci narodu, to możliwość do przypomnienia swoich korzeni, zastonowienia się nad pytaniem : ”Kim jestem?”, to świetna lekcja szacunku do swojego dziedzictwa oraz ludzi zamieszkujących obok.

Czytaj więcej...

Dzień otwartych drzwi Spotkanie informacyjno-promocyjne o nauce języka polskiego w Kazachstanie.

image 27 09 19 02 02 

Biuro polonijne Związku Polaków w Kazachstanie organizowało w Nur-Sułtanie w dn. 20 września 2019 roku spotkanie informacyjno-promocyjne o nauce języka polskiego. Głównym tematem imprezy stała się oświata i nauka w Polsce. Organizatorami spotkania wystąpiły trzy polskie stowarzyszenia: “Polska Jedność”, “Polacy”, “Orszak Polonijny”.

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie 2019 roku w Kazachstanie

 Narodowe Czytanie 2019 7

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W tym roku Para Prezydenska zaproponowała do czytania Nowele polskie. Z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta zostały wybrane osiem lektór słynych polskich pisarzy na ósme Narodowe Czytanie:

Czytaj więcej...

Otwarcie biura w mieście Nur-Sultan

1

W Nur-Sułtanie 9 sierpnia 2019 roku w hotelu “Altyn Dała” odbyło się uroczyste otwarcie biura polonijnego Związku Polaków w Kazachstanie. W uroczystości wzięli udział Ambasador RP w Kazachstanie Salim Chazbijewicz z małżonką Anną, Pan Radca Grzegorz Marczak, Pani Konsul RP w Nur-Sułtanie Anita Staszkiewicz, przedstawicielki Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Pani Julia Gorodecka oraz Lubow Papurina, gospodarz hotelu Kuanyszew Bułat. Na otwarcie przyjechała Prezes organizacji polonijnej z Pierwomajki Pani Rusłana Sniegurska.

Czytaj więcej...

Wakacje w Polsce

1

Związek Polaków w Kazachstanie na zaproszenie Fundacji “O Uśmiech Dziecka” w tym roku w dn. 11-24 lipca 2019 roku zorganizował kolonii integracyjno-edukacyjne dla dzieci polskiego pochodzenia.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Polacy składa najlepsze życzenia z okazji Dnia Jedności Narodu Kazachstanu!!!

1MayPl

Stowarzyszenie Polacy składa najlepsze życzenia z okazji Dnia Jedności Narodu Kazachstanu!!! To szczególne dla mieszkańców Kazachstanu święto. Nasze Państwo — wielonarodowy dom, w którym pokojowo współegzystują różne grupy etniczne i narody! Życzymy powodzenia każdej rodzinie, sukcesów, twórczego uniesienia, pokoju, zdrowia i porywu duszy, gdyż szczęście każdego to część składowa wielkiej przyszłości Kraju. Życzymy, żeby każdy czuł, że Kazachstan to jego dom rodzinny, a w zamian otrzymywał możliwość samorealizacji, dobrobyt i ochronę!!!

Ambasada RP w Astanie

1

Rok Gustawa Herlinga – Grudzińskiego - VI Wielkie Dyktando – wystawa - „Armia Andersa…”

W dniu 30.03.2019 r. Ambasada RP w Nur-Sułtanie wraz z Euroazjatyckim Narodowym Uniwersytetem im. L.N. Gumilowa już po raz szósty zorganizowała dyktando dla studentów uczelni oraz wszystkich chętnych, którzy wyrazili chęć poznania polskiej kultury.

Czytaj więcej...

Dobre uczynki

7a1ef70c 8b4d 4842 8e4a 501451e8baa8

W każdy weekend członkowie- wolontariusze z naszego stowarzyszenia: Alona Piniagina i Medea Gilmijarowa wydają w pomieszczeniach kawiarni posiłki potrzebującym - ludziom starszym (każdego razu od 30 do 70 osób). Ochotnicy przynoszą produkty żywnościowe za które nie biorą pieniędzy. Nazywają się "Wielkie serca".

Wystawa "Pod Niebem Iraku"

10d23533 9b16 47f8 bfc6 c1a2808bcc9f

Kazachstańska i Polska Misja” w dniu ‪13.03.19‬. 15.00 w Muzeum Narodowym