000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

1 listopada Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w tradycji polskiej obchodzony w Kazachstanie.

1

Opieka nad polskimi miejscami pamięci w Kazachstanie.

1 listopada udajemy się na cmentarze, by uporządkować groby zmarłych krewnych i przyjaciół, ozdobić je kwiatami i zniczami, pomodlić się. Wszystkich Świętych to uroczystość o ponadtysiącletniej tradycji, wywodząca się z kultu męczenników z czasów starożytnych. Do najważniejszych ceremonii związanych ze Świętem Zmarłych i Dniem Zadusznym można zaliczyć karmienie dusz i obrzędy związane z ogniem. Oba zwyczaje wynikają z pogańskich wierzeń, później przyjętych przez chrześcijaństwo i czasami jeszcze występujących do dnia dzisiejszego.

W Kazachstanie, 1 i 2 listopada Polacy całymi rodzinami odwiedzają groby bliskich zmarłych w miejscach zamieszkania. Uporządkowują groby, zapalają znicze i odwiedzają miejsca pamięci zwiozane z departacjami 1936 roku polskich rodzin. Związek Polaków w Kazachstanie zgodnie z zadaniem : Dziedzictwo - Pamięć - Tożsamość - wsparcie organizacji polskich na Ukrainie i w Kazachstanie zorganizował akcję opieka nad polskimi miejscami pamięci w Kazachstanie. Projek realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnotą Polską” w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 z dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Zgodnie z obyczajem odwiedziliśmy cmentarze, zaopiekowaliśmy grobami, które zostały zapomniane w miejscowościach: Zielony Gaj, Pietrowka, Jasna Polana, Astana, Pawłodar, Pierwomajka, Łozowoje, Kamyszenka. W tym roku też odbyło się odwarcie nowego pomnika w Aktobie, który poświęcony ofiarom represji politycznych. W Kazachstanie ciągle żywa jest tradycja pamięci ofiar politycznych, deportacji, łagrów, obozów pracy. Polskie rodziny w polskiej tradycji starają się dbać i opiekować się kluczowymi objektami znajdującymi się w Kazachstanie. Właśnie po przez pamięć i odprawianie obrzędów za zmarłych łączymy swoją solidarność z Polską.

2

3

4

5

6_______________________________________________________________________________________________________________

Logo

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP
W ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”
Nazwa projektu
Dziedzictwo - Pamięć - Tożsamość - wsparcie organizacji polskich na Ukrainie i w Kazachstanie.