000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Znaki Pamięci od Związku Sybiriaków

W 85. rocznicę deportacji w Jasnej Polanie

Dnia, 25 września 2021 roku w północno-kazachstańskim obwodzie w Jasnej Polanie odbyło się uroczyste wręczenie złotej odznaki ufundowanej Zarządem Głównym Związku Sybiraków w ramach upamiętnienie rocznicy 85 lecia deportacji polskich rodzin z kresów do Kazachstanu.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybirarów to jest polskie odnaczenie niepaństwowe, ustanowione w 2011 roku przez Związek Sybiraków dla uhonorowania osób, które ofiarnie i z zaangażowaniem pomogały i przyczyniły się do zasłużenia odznaki.

Na wniosek Prezesa Związku Polaków Kazachstanu Pani Katarzyny Ostrowskiej przy współpracy z nauczycielem języka i kultury polskiej skierowanym do pracy w Kazachstanie przez ORPEG panem Stanisławem Kamińskim zostały wybrane osoby urodzone w latach wcześniejszych niż 1936 roku do roku 1956 z powodu polskiego pochodzenia deportowani do Kazachstanu .

Wszyscy przesiedleńcy lat trzydziestych zostali w roku 1956 rehabilitowani jako ofiary masowych politycznych represji z motywów narodowych. Rodziny polskie przez całe swoje życie mieszkały i pracowały w miejscu zesłania. To są były tzw. toczki (kropki z numerami). Z przyjazdem wysiedleńców powstały takie miejscowości jak Jasna Polana, Zielony Gaj, Oziornoje i wiele innych.

Często Ci ludzie wspominają swoje dzieciństwo i niezwykle trudne warunki w jakich przyszło im żyć. Obecnie są to już emerici, potomkowi lub dzieci rodziców, którzy pracowali w obozach pracy i mieli status przesiedleńca.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków odznaczył dwudziestu jeden najstarszych potomków Polaków deportowanych do Jasnej Polany. Miejscowość w tym roku też obchodzi swoje 85. lecie powstanie wioski.

Złotą Odznakę Honorową Związku Sybiraków uroczyście wręczył Ambasador RP w Kazachstanie Pan Selim Chazbijewicz w w Domu Kultury wsi Jasna Polana. Pan Ambasador przedstawił zarys historii deportacji, uwarunkowania polityczne i obecną sytuację ludności polskiego pochodzenia w Kazachstanie. Odznaczonym pogratulował wyróżnienia i zapewnił, że władze i naród Rzeczpospolitej Polskiej pamięta o nich.

Stanisław Kamiński – nauczyciel języka polskiego skierowany do pracy przez ORPEG

1

2

3

4

5