000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Dzień Języków Ludu Kazachstanu

c55b068c 72fd 4d8c 96b9 77e5fd0e18d0

«Nieśmiertelność narodu – w jego języku»

Czyngiz Ajtmatow

20 stycznia 1998 roku Nursułtan Nazarbajew swoim Dekretem ogłosił Dzień Języków Narodu Kazachstanu, który od razu został wspólnym świętem wszystkich Kazachstańców. Dzień Języków obchodzony był w 3 niedzielę września i był dopasowany do przyjęcia w 1989 r. w Kazachskiej SSR Ustawy «O językach» («Każdy obywatel Republiki Kazachstanu ma prawo posługiwania się językiem ojczystym, ma prawo do swobodnego wyboru języka komunikowania się, wychowywania, kształcenia się i twórczości»). W 2017 roku postanowieniem premiera Bakytżana Sagintajewa została przyjęta decyzja o utworzeniu 5 września Dniem Języków. Podstawą było tо, że właśnie w tym dniu urodził się Achmiet Bajtursynow – naukowiec kazachski, wybitny literaturoznawca i lingwista. W ramach Dnia Języków w większości instytucji i organizacji odbywają się imprezy poświęcone językowi, kulturze, historii wszystkich etnosów zamieszkujących w Kazachstanie. Dzień Języków Narodu Kazachstanu to okazja, aby zwrócić uwagę na język jako unikalny środek komunikacji, strażnika pamięci narodu, to możliwość do przypomnienia swoich korzeni, zastonowienia się nad pytaniem : ”Kim jestem?”, to świetna lekcja szacunku do swojego dziedzictwa oraz ludzi zamieszkujących obok.

19 września kazachski, rosyjski, polski, ukraiński, turecki, białoruski, tatarski języki wypełniły swoją niepowtarzalną melodią całą widownię Północnokazachstańskiego Zgromadzenia Narodu Kazachstanu miasta Pietropawłowska. Organizator imprezy – Wojewódzki Wydział Zjednoczenia Osób Prawnych «Stowarzyszenie rosyjskich, słowiańskich i kozackich organizacji Kazachstanu» wysłał gości święta w ciekawą podróż – krainę etnosów o nazwie «Ana tili [język ojczysty] – bezcenne bogactwo», gdzie każdy siedzący na widowni zapoznał się z kulturą, tradycjami, historią entosów Kazachstanu, usłyszał na ile piękny jest każdy język.

Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Centrum Kultury Polskiej „Kopernik” Walentyna Korniewa w swoim przemówieniu zapoznała widzów z działalnością centrum, poinformowała o możliwości każdego obywatela, niezależnie od narodowości, za darmo uczyć się języka polskiego w WCKP „Kopernik” i Średniej Szkole Odrodzenia Narodowego № 17.

Występ zespołu WCKP «Kopernik» został powitany przez widzów na «Hurra!». Po pierwsze, dlatego, że wykonany był na żywo, po drugie, z powodu swojego niezwykłego składu. Trio «КPК», co oznacza: KAZACHSTAN, POLSKA, KANADA w składzie: pani Marina Tiabus – nauczycielka SZON nr 17, pan Andrzej Wirtel – nauczyciel delegowany przez ORPEG z Poslki oraz Dawid Rakowski – nauczyciel języka angielskiego w Nazarbajew Intelektualnej Szkole z Kanady (etniczny Polak). Po występie nauczyciele złożyli gratulacje z okazji Dnia Języków Narodu Kazachstanu w 4 językach: angielskim, polskim, rosyjskim, kazachskim, życzyli Kazachstanowi pomyślności oraz rozkwitu językom wszystkich etnosów zamieszkujących w Kazachstanie. Trio «КPК» nie pozostało niezauważone przez środki masowego przekazu oraz wojewódzkiej telewizji «Qyzyljar».

Wszyscy uczestnicy etnopodróży dostali listy pochwalne.

Marina Tiabus

d75ea5d5 2e7b 45bb a091 abb96700dd80

d8079359 bf31 482a 8f24 cb11f51a6be7

fac40d84 0b51 4bb5 a46d ee27a295ce80