000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Forum Organizacji Polskich odbyło się w Astanie

1

W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 R. W CENTRUM BIZNESOWYM «ISKIER» W ASTANIE ODBYŁO SIĘ KOLEJNE FORUM ORGANIZACJI POLSKICH. ORGANIZATOREM WYDARZENIA PRZY WSPÓŁUDZIALE WYDZIAŁU KONSULARNEGO I POLONII AMBASADY RP W ASTANIE BYŁ ZWIĄZEK POLAKÓW W KAZACHSTANIE.

Wforum udział wzięli przedstawiciele organizacji polonijnych, Konsul RP Grzegorz Stykowski z przedstawicielami Wydziału Konsularnego i Polonii w Astanie oraz Konsul Generalny RP w Ałmaty Jerzy Tymanowski wraz z konsulem Przemysławem Szymańskim. Uroczystego otwarcia dokonał Ambasador RP Selim Chazbijewicz, podczas którego wygłosił referat «Polska i Polacy wobec agresji niemieckiej i sowieckiej w okresie II wojny światowej. Polskie straty wojenne». Ambasador wręczył Honorowe Odznaczenia Meritis pro Familia zasłużonym w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – Rodzina. Następnie głos zabrał Konsul RP w Astanie Grzegorz Stykowski, który powitał gości oraz przedstawił działalność i współpracę Wydziału Konsularnego i Polonii z organizacjami polonijnymi. Następnie Konsul Generalny RP Jerzy Tymanowski w swoim wystąpieniu podkreślił wagę i znaczenie Rodziny w tworzeniu polonijnej wspólnoty. Tegoroczne forum Prezes Związku Polaków w Kazachstanie Pani Katarzyna Ostrowska poświęciła Rodzinie, możliwościom, zainteresowaniom i rozwojowi Młodzieży Polonijnej oraz omówiła sukcesy i wyzwania Związku Polaków w Kazachstanie. Do spotkania dołączyła on-line, prof. dr. hab. Krystyna Gomółka z Uniwersytetu Gdańskiego, która przedstawiła kierunki studiów i możliwości studiowania dla obcokrajowców. Na zakończenie Konsul RP w Astanie Grzegorz Stykowski wręczył podziękowania przedstawicielom polonijnym za dotychczasową współpracę.

2

3

4

5