000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

25 lat - "Związek Polaków Kazachstanu"

Cake

Nasza organizacja w 2022 roku obchodzi 25. lat powstania polskich stowarzyszeń społecznych 30. lat działalności na terenie Kazachstanu.

Ważne miejsce w działalności organizacji polskich w Kazachstanie zajmuje integracja. Mieszkając tak daleko od Polski, nie mając możliwości codziennego obcowania z kulturą polską skupiamy się głównie wokół stowarzyszeń, ośrodków, centrów kultury, które tu, w Kazachstanie pełnią funkcję Ambasadorów Polskości.
Misją i zadaniem Związku Polaków w Kazachstanie jest krzewienie polskiej mowy, dbałość o nawiązywanie stosunków polsko-kazachstańskich, działalność na rzecz rozwoju relacji historycznych, kulturowych, gospodarczych między obydwoma krajami. Nasza misja to również budowa więzi pomiędzy Rodakami w Kazachstanie i Polakami w Polsce.

Ważną rolę pełnią prezesi polonijnych organizacji. Swoją ciężką pracę wykonują społecznie. Jest to możliwe dzięki powstawaniu stowarzyszeń, które skupiają wokół siebie rodaków dając im poczucie przynależności do Narodu Polskiego. Uważam, że Prezesi wykonują swoją misję, z wielkim poświęceniem chroniąc polskie wartości, polską kulturę i obyczaje. Nie jest to łątwe zadanie mając na uwadze specyfikę kraju, w którym obowiązuje inna religia i obyczaje tak bardzo różniące się od zwyczajów panujących w Polsce. Każdy z naszych Honorowych Przewodniczących wzbogacił swoje polskie środowisko niezwykłym dorobkiem, którym pragniemy się inspirować.