000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Z głębokim żalem żegnamy Prezesa ОПКЦ " Kopernik "Anatolija Kraszewskiego Związek Polaków w Kazachstanie

001

W dniu 30 października 2023r. odszedł do Domu Pana, Prezes Stowarzyszenia Społecznego Północno- Kazachstańskiego Wojewódzkiego Centrum Kultury Polskiej „Kopernik”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP Anatolij Kraszewski.

Anatolij Kraszewski urodził się 9.09.1949r. w rodzinie represjonowanych i zesłanych Polaków.
Służył w lotnictwie powietrzno- desantowym. Wykonał ponad 40 skoków.

W 1975r. Ukończył Tomski Instytut Politechniczny im. Kirowa i został skierowany do pracy w Pietropawłowsku. Pracował jako główny projektant Zakładach im. Kujbyszewa.
Anatol Kraszewski był jednym z inicjatorów i pomysłodawców utworzenia Stowarzyszenia Społecznego Północno- Kazachstańskiego Wojewódzkiego Centrum Kultury Polskiej „Kopernik” oraz jednym z najstarszych jego członków.
Przez ponad 10 lat był wiceprzewodniczącym Centrum „Kopernik”. Od 2007 roku pełnił funkcję przewodniczącego.

Przez 30 lat jako wolontariusz pomagał klasztorowi i Kościołowi pw. Najświętszego Serca Jezusa, biorąc udział w cotygodniowych porządkach, pracach remontowych.
Pan Anatolij Kraszewski wniósł ogromny wkład w odrodzenie i zachowanie języka polskiego oraz kultury polskiej w Północnym Kazachstanie.

Pod jego kierownictwem Wojewódzkie Centrum „Kopernik” wniosło duży wkład w umacnianie harmonii międzyetnicznej i stabilności społecznej w realizacji polityki rządowej Republiki Kazachstanu. Promował wysokie walory duchowe i moralne, poczucie patriotyzmu i tolerancji u młodego pokolenia.
Pan Anatolij Kraszewski był osobą szlachetną, wzorową, służącą dla dobra innych ludzi. Wyznaczał sobie wysokie standardy uczciwości, moralności, rzetelności będące wzorem dla polskiej grupy etnicznej w Kazachstanie.
Za zasługi oraz pracę został uhonorowany odznaczeniami państwowymi Republiki Kazachstanu i Rzeczpospolitej Polskiej. Został uznany za ofiarę represji politycznych. We wrześniu skończył 74 lata.
Wieczna pamięć o nim pozostanie w naszych sercach.

Dzielimy się z rodziną i przyjaciółmi bólem spowodowaną nieodwracalną stratą.

Rada
Stowarzyszenia Społecznego
Północno- Kazachstańskiego
Wojewódzkiego Centrum
Kultury Polskiej „Kopernik”