000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Związek Polaków Kazachstanu (ZPK) łączy obwodowe organizacji polonijne, centrum kultury, filie, regiony, w których żyją obywatele Kazachstanu polskiej narodowości.

Dziś do Rady Koordynacyjnej należą 14 stowarzyszeń z różnych regionów Kazachstanu.
Prezes Związku Polaków - Katarzyna Ostrowska.

Związek Polaków Kazachstanu przez te wszystkie lata reprezentował interesy ludności polskiej mieszkającej w Kazachstanie, pracował nad rozwojem kultury polskiej, dbał o nauczanie języka polskiego, rozwijał kontakty, poszeżał swoją działalność w regionach.

Polonija Kazachstanu razem ze swoimi Prezesami brała udział w spotkaniach prezydentów obu krajów, co jest dowodem rozwoju stosunków międzynarodowych między przyjaznymi sobie państwami.

Związek oraz należące do niego Prezesi mają wiele państwowych nagród, medale, dyplomy za osiągnięcie w rozwoju kultury, języka polskiego, biznesu w Kazachstanie i Polsce.

Łącznie w skład Związku Polaków w Kazachstanie wchodzi 14 organizacji i 15
oddziałów.

Polskie Stowarzyszenia w Kazachstanie:
• Katarzyna Ostrowska – Prezes Związku Polaków w Kazachstanie.
• Stowarzyszeniе “ Orszak Polonijny» m. Astana.
• Stowarzyszeniе Polaków Obwodu Pawłodarskiego «Polonia».
• Centrum Kultury Polskiej «Więź» m. Ałmaty
• Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego m. Kokszetau.
• Stowarzyszenie polsko – kulturalne “ Światło» m. Aktobe.
• Kostanajskie obwodowe Polskie Stowarzyszenie «Nadzieja»
• Stowarzyszenie Regionalne Tałdykorgańskiego obwodu «Polsko – Kulturalne Centrum Polonia».
• Stowarzyszenie «Polska Jedność» m. Astana.
• Stowarzyszenie Związek Polaków astrachańskiego rejonu «Polonia» w. Pierwomajka.
• Obwodowe Dżambulskie Społeczne Stowarzyszenie «Centrum Języka i Kultury Polskiej Polonez» m. Taraz.
• Stowarzyszenie południowo-kazachstańskiego obwodu “Polskie Centrum Kulturalne Ojczyzna» m. Szymkient

Organizacje członkowskie Związku Polaków w Kazachstanie:
• Centrum Kultury i Języka «Kopernik» Obwodu Północno-Kazachstańskiego w Pietropawłowsku,
• Centrum Kultury Polskiej Wschodnio-Kazachstańskiego Obwodu w mieście Ust – Kamenogorsku, Centrum Kultury Polskiej Wschodnio-Kazachstańskiego Obwodu w mieście Ridder,

Oddziały należące do obwodowych organizacji Związku Polaków w Kazachstanie w miastach:
• Ekibastuz, Atbasar, Szczucinsk, Szortandy
• Odział obwodu akmolińskiego miejscowości Łozowoje, Kamyszenka
• Oddział obwodu akmolinskiego Związku Polaków Stowarzyszenie «Polonia» – Stepnogorsk
• Północno-Kazachstański Obwód: Czkałowo-Centrum Kultury Polskiej, Dom Polski – Jasna Polana, Tayjnsza,
• Południowo-Kazachstański Obwód miejscowości Żanaszar, Belbulak, Issyk, Tałgar, Nura.