000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Zgromadzenie Narodu Kazachstanu

ANK Logo

Zgromadzenie Narodu Kazachstanu (ZNK) jest polityczną, konsultatywno-doradczą jednostką przy Prezydencie Republiki Kazachstan.

Działalność ZNK ma na celu realizację państwowej polityki narodowej, zapewnienie stabilności społeczno-politycznej w Republice oraz poprawa efektywności interakcji między państwem a instytucjami społeczeństwa obywatelskiego w sferze stosunków międzyetnicznych.

ZNK na stałe jest kierowane przez Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstan. Zgromadzenie składa się z ponad 390 przedstawicieli etno-kulturowych i innych publicznych stowarzyszeń, przedstawicieli organów państwowych i innych osób, biorąc pod uwagę ich autorytet w społeczeństwie. Najwyższym organem Zgromadzenia jest sesja - zwoływanie członków ZNK, przy czym wszystkie decyzje podjęte podczas sesji są wiążące do rozpatrzenia zarówno przez agencje rządowe, jak i instytucje społeczeństwa obywatelskiego.

Między sesjami kierownictwo ZNK jest prowadzone przez Radę Zgromadzenia, w skład której wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń etno-kulturowych, osoby publiczne i przedstawicieli państwowe na różnych poziomach. Według Konstytucji Republiki Kazachstanu ZNK ma prawo do wyboru dziewięciu deputowanych do mazhili (izby niższej) parlamentu Kazachstanu.
Polskie stowarzyszenia etno-kulturowe, w tym Związek Polaków, są również włączone w strukturę ZNK.

Strona ZNK https://assembly.kz/ru

in ank

 

Polskie organizacje pozarządowe

Przewodniczący organizacji pozarządowej

Przedstawicielstwo w ZNK RK

Udział w wydarzeniach ZNK

Karagandyńskie Regionalne Polskie Towarzystwo "Polonia"

Vitaliy Albertovich Khmelevsky, członek regionalnej i republikańskiej ZNK, członek rady ZNK

Komunalna instytucja publiczna (KIP) "Qoǵamdyq kelіsіm"  urzędu akima Karagandyńskiego regionu

Adres:
Karaganda, prospect Shakhterov 64.

Dom Przyjaźni Zgromadzenia Ludu Kazachstanu Karagandyńskiego regionu

*"Karawana Miłosierdzia"
*Rada matek regionu

Kustanajskie Regionalne Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe "Nadzieja"

Victor Leonidovich Radomsky, członek ZNK

KIP "Qoǵamdyq kelіsіm" akimatu Kustanajskiego regionu

Adres: Kustanaj, ul. Altynsarin, 115

*"Karawana Miłosierdzia"
*"Dzień duchownej zgody”
Nagrody: 2 dyplomy regionalnego akimu, dyplom Prezydenta, medale: z rocznicą ZNK i rocznicą Astany

Żambylsky regionalny centrum języka i kultury polskiej "Poloneza"

Larisa Viktorovna Kalkova, członek regionalnego ZNK

KIP "Qoǵamdyq kelіsіm" urzędu akima Żambylskiego regionu

Adres: Taraz, ul. Koshek Batyra, 1A

*"Karawana Miłosierdzia"
*Rada matek regionu
*Wszystkie wydarzenia ZNK
Nagrody:
Pierwsze miejsce w sztafecie w igrzyskach ludu Kazachstanu 30 czerwca 2018 r

Taldykorgańskie
regionalne polskie społeczeństwo kulturalne i edukacyjne "Polonia"

Porseva Elena Petrovna,  członek regionalnego ZNK

KIP “Dom przyjaźni - Centrum publicznej zgody”
Almatyńskiego regionu

Adres: Taldykorgan,
Mkr. Karatal, 36A

* Festiwal regionalny "Tuǵyry bıіk taýelsіz elіm Qazaqstan"
* Rada matek regionu Almaty
* Sesja regionalnego ZNK poświęcona 10-leciu Domu Przyjaźni, Taldykorgan

Organizacja pozarządowa "Polskie Narodowe Centrum Kultury" Światło "

Tsibulskaya Elena  Vasilievna, członek regionalnego i republikańskiego ZNK

KIP «Qoǵamdyq kelіsіm» urzędu akima regionu Aktobe

Aktobe, ul. Sankibay-batyra, d. 20A

* Festiwal Przyjaźni Ludowej
* Tataro-baszkirski "Sabantui"

Organizacja pozarządowa "Stowarzyszenie Polaków z regionu Akmola"

Suchovetski Aleksander Anatolievich, członek republikańskiego ZNK

KPI «Qoǵamdyq kelіsіm» urzędu akima regionu Akmola

Kokshetau, ul. Maxim Gorky, 2/5

*VIII Ogólno Kazachstański Festiwal Pieśni Polskiej ''Polonia Śpiewająca''

* Święto Dziękczynienia

OP Północno-kazachstańskie Polskie Centrum Kultury "Kopernik"

Krashevsky Anatoliy Ivanovich,
Członek regionalnego i republikańskiego ZNK

KPI «Qoǵamdyq kelіsіm»  urzędu akima Północno-kazachstańskiego regionu

Pietropawłowsk, ul. Konstytucji Kazachstanu, 27, pokój. 10

* Dzień matki
* “Karawana Miłosierdzia” bal charytatywny
* 20-lecie Astany
* 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP

OP Regionalne Centrum Kultury Polskiej Wschodniego Kazachstanu

Zinovkina Nadezhda Igorevna (były przewodniczący)

KPI "Dom Przyjaźni - centrum społecznej harmonii" urzędu Akima z regionu  Wschodniego Kazachstanu.

Ust-Kamenogorsk, pr. Nezavisimosti, 68

Centrum wznowi pracę w przyszłości

OP Polskie Centrum Kultury

Chervinsky Oleg Cheslavovich,
członek republikańskiego ZNK

Republikański Dom Przyjaźni, oddział  «Qoǵamdyq kelіsіm»  przy Prezydencie Republiki Kazachstanu

Almaty, ul. Kurmangazy 40

* Republikańska akcja "Droga do szkoły"

* Festiwal Przyjaźni poświęcony Dniu Jedności Ludu Kazachstanu

* Impreza charytatywna poświęcona Dniu Dziecka