000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Turystyka i biznes – tematy Forum Polonijnego-2022

1

Oficjalne otwarcie Forum Polonijnego w Astanie odbyło się w dniu 26 listopada w Biznes Centrum ISKIER w Sali konferencyjnej.

Z inicjatywy Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Astanie sala została ozdabiona banerami prezentującymi wystawę „Dzieje hymnu polskiego” i bohaterów walki o Niepodległą, na stołach były rozłożony materiały, program forum i ozdobny kalendarz.

Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania polskiego hymnu, powitanie korpusu dyplomatycznego Ambasady RP, gości z powiatu Wrocławskiego. W Forum uczestniczyli Konsulowie Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Astanie: Pan Grzegorz Stykowski, Piotr Lewczuk, Monika Łaskarzewska - Łuckiewicz, Jolanta Rabiak. Do stolicy Kazachstanu Astany przyjechali Prezesowie 10 Stowarzyszeń Polonijnych z całego kraju, z Warszawy Honorowy Prezes Związku Polaków w Kazachstanie Oleg Czerwiński razem z Marcinem Skubisem – członkiem zarządu spółki Arcese Sp. z o.o.

Forum Polonijne w Kazachstanie organizowane od 2018 roku stało się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań przedstawicieli organizacji polonijnych w Kazachstanie. Co roku Forum Polonijne gości przyjaciół z Polski, bierzy w nim udział korpus dyplomatyczny.

W pierwszej części programu głos zabrał Pan Grzegorz Stykowski Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Astanie. Opowiedział o wykonanych zadaniach, o sukcesach, możliwościach na przyszłość, wspólnych planach. Pogratulował organizatorom i uczestnikom Forum Polonijne.

W tym roku na specjalne zaproszenie Katarzyny Ostrowskiej Prezes Związku Polaków w Kazachstanie przyjechała delegacja powiatu Wrocławskiego i wzięła aktywny udział w panelach dyskusyjnych. Głos zabrał Roman Potocki – Starosta powiatu Wrocławskiego, który opowiedział o funkcjach i zadaniach powiatu, o nagrodzie za najlepiej zarządzany powiat w prestiżowym rankingu samorządu terytorialnego w Polsce. Wiele wspólnych tematów było poruszonych na kolejne lata współpracy powiatu Wrocławskiego a Związku Polaków w Kazachstanie. Do składu delegacji, która przyjechała razem ze Starostą Romanem Potockim weszli Piotr Chmurzyński – Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, Barbara Kosterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Edward Skiba – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wrocławskiego, Anna Żygadło – Sekretarz Powiatu Wrocławskiego.

Pani Katarzyna Ostrowska została wybrana na moderatora i poprawadziła panele dyskusyjne. Na Forum poruszano m.in. takie tematy: Polskie struktury polonijne Związku Polaków w Kazachstanie (wystąpiła: Katarzyna Ostrowska – Prezes Związku Polaków w Kazachstanie); Potencjał i możliwości – Liderzy Polonijni Związku Polaków w Kazachstanie (Walentyna Kamińska – Lider Polonii Stowarzyszenia w Pierwomajce); Turystyka polonijna – rozwój i plany na przyszłość (Katarzyna Ostrowska – Prezes Związku Polaków w Kazachstanie); Potencjał ludzi biznesu polskiego pochodzenia w Kazachstanie – perspektywy współpracy (wystąpiłi: Natalia Nagaczewska – Prezes Stowarzyszenia obwodu akmolińskiego m. Kokszetau oraz Marcin Skubis – członek zarządu spółki Arcese); Repatriacja jako element współpracy (Jolanta Rabiak – Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Astanie).

Celem takich dyskusji jest zaprezentowanie działań podejmowanych przez organizacje polonijne i środowiska polonijne w całym Kazachstanie w zakresie budowania wizerunku Polski za granicą. Przedstawione zostały wybrane prezentacje multimedialne. Projekty realizowane w Kazachstanie głównie są ze środków budżetowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowaniom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Forum Polonijne zakończyło się wręczeniem aktywnym działaczom polonijnym dyplomów specjalnie przygotowanych przez Wydział Konsularny i Polonii w Astanie oraz występem artystycznym zespołu „Syreny” - Stowarzyszenie Polaków Obwodu Pawłodarskiego „Polonia”.

2

3

3

4

5

6

7

8

9