000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Związek Polaków w Kazachstanie w 2022 obchodzi 25-lecie swojego istnienia w Kazachstanie

 VPK 25latт

Nasza organizacja w 2022 roku obchodzi 25. lat działalności na terenie Kazachstanu oraz 30. lat powstania polskich stowarzyszeń społecznych.

Misją i zadaniem Związku Polaków w Kazachstanie jest krzewienie polskiej mowy, dbałość o nawiązywanie stosunków polsko-kazachstańskich, działalność na rzecz rozwoju relacji historycznych, kulturowych, gospodarczych między obydwoma krajami. Nasza misja to również budowa więzi pomiędzy Rodakami w Kazachstanie i Polakami w Polsce.

Ważne miejsce w działalności organizacji polskich w Kazachstanie zajmuje integracja ich członków i osób niezrzeszonych. Związek Polaków w Kazachstanie wspiera działania aktywizujące społeczność lokalną, inicjatywy związane z polską tradycją. Szczególnie ważna dla nas jest promocja polskiej kultury i historii oraz wartości ważnych dla każdego Polaka. W tej publikacji opisujemy wszystkie przedsięwzięcia, które przez 30 lat budowały i wyróżniały Polonię wśród narodów w Kazachstanie. Związek Polaków w Kazachstanie zawsze wspierał i pomagał polonijnym organizacjom, popierał inicjatywy polskich ośrodków.

Mieszkając tak daleko od Polski, nie mając możliwości codziennego obcowania z kulturą polską skupiamy się głównie wokół stowarzyszeń, ośrodków, centrów kultury, które tu, w Kazachstanie pełnią funkcję Ambasadorów Polskości.

Chciałabym podkreślić w tym miejscu rolę, jaką pełnią prezesi polonijnych organizacji. Swoją ciężką pracę wykonują społecznie w kraju w którym mieszka 30 tysięcy Polaków. Polskie mniejszości narodowe wyróżniają się na tle kazachskiej społeczności poczuciem grupowej odrębności. Jest to możliwe dzięki powstawaniu stowarzyszeń, które skupiają wokół siebie rodaków dając im poczucie przynależności do Narodu Polskiego. Uważam, że Prezesi wykonują swoją misję, z wielkim poświęceniem chroniąc polskie wartości, polską kulturę i obyczaje. Nie jest to łątwe zadanie mając na uwadze specyfikę kraju, w którym obowiązuje inna religia i obyczaje tak bardzo różniące się od zwyczajów panujących w Polsce. Każdy z naszych Honorowych Przewodniczących wzbogacił swoje polskie środowisko niezwykłym dorobkiem, którym pragniemy się inspirować.

Za to pragnę serdecznie podziękować!

Życzę swojej Drogiej Polonii, pozarządowym organizacjom polonijnym w Kazachstanie wielu udanych przedsięwzięć we współpracy ze Związkiem Polaków w Kazachstanie oraz z naszymi polskimi przyjaciółmi, których jest wielu w różnych krajach na całym świecie.

Nie zapominajmy słów wiersza:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba....

Tęskno mi, Panie...”

Cypran Kamil Norwid