000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Dzień otwartych drzwi Spotkanie informacyjno-promocyjne o nauce języka polskiego w Kazachstanie.

image 27 09 19 02 02 

Biuro polonijne Związku Polaków w Kazachstanie organizowało w Nur-Sułtanie w dn. 20 września 2019 roku spotkanie informacyjno-promocyjne o nauce języka polskiego. Głównym tematem imprezy stała się oświata i nauka w Polsce. Organizatorami spotkania wystąpiły trzy polskie stowarzyszenia: “Polska Jedność”, “Polacy”, “Orszak Polonijny”.

image 27 09 19 02 03

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w hotelu “Ałtyn Dała”, gdzie mieści się biuro polonijne ZPK. Gości zostali przywitani Panią Kierownik Wydziału Konsularnego w Nur-Sułtanie Ambasada RP – Justyną Dudar.

image 27 09 19 02 04 1

Moderatorem dnia otwartych drzwi na naukę języka polskiego była Katarzyna Ostrowska – Prezes Związku Polaków w Kazachstanie. Na spotkaniu zabrali głos nauczyciele języka polskiego skierowani przez ORPEG do pracy z polonią. Pani Agnieszka Jermołowicz i Justyna Całczyńska prezentowały oświatę w Polsce, organizacje: ORPEG, NAWA. Koordynator medyjny biura polonijnego Renat Dusumow wyświetlił na ekranie popularne rubryki z życia i nauki w Polsce a Katarzyna Czernyszowa podzieliła się informacją o nauce w Liceum im. Sw. Stanisława Kostki.

Po spotkaniu uczestnicy mogli zadać pytania oraz dziewczyny z biura polonijnego zapisywały ważne informacji. Odpowiedzi możno będzie uzyskać na poczcie elktronicznie.

image 27 09 19 02 04