000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia

1
Dzień Polonii 2 maja
W dniu 2 maja 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia zasłużonym działaczom polonijnym w Kazachstanie Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, którą przyznała Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedstawiciele Związku Polaków w Kazachstanie 12 marca 2022 odwiedzili Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej gdzie spotkali się z Panią Minister Marleną Maląg. W miłej i przyjaznej atmosferze rozmawiano o Polakach w Kazachstanie, ich wkładzie w rozwój kultury i gospodarki, o znaczeniu rodzinnych związków w polonijnych organizacjach. Wynikiem tego spotkania było rozpoczęcie działań, których celem było uznanie zasług pracy patriotycznych organizacji polonijnych, Domów Polskich i osób zasłużonych w Kazachstanie. Nad realizacją tego przedsięwzięcia pracowało dużo osób, między innymi Pani Dyrektor Grażyna Ożarek, Pani Grażyna Melanowicz kordynator ds. Dostępności i inne osoby.

2

Odznaka Meritis pro Familia ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.
Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie promowania postaw prorodzinnych i patriotycznych.

3

Uroczystego aktu wręczenia Odznaki Honorowej dokonał Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Selim Chazbijewicz.
Katarzyna Ostrowska Prezes Związku Polaków przygotowała program i zorganizowała spotkanie.

4 Pierwsze wyróżnienie zostało wręczone - Stowarzyszeniu Związku Polaków Astrachańskiego rejonu „Polonia” - Dom Polski w Pierwomajce
W 2008 roku otwarto Dom Polski, którego powstanie zainicjowali mieszkańcy należący do Związku Polaków Rejonu Astrachańskiego «Polonia» i nauczyciele języka polskiego Mariusz Wychódzki i Stanisław Swiętek. W Domu Polskim prowadzone są lekcje języka polskiego i trwa praca kulturalna na rzecz polskości mieszkańców Pierwomajki i okolicy. Dom Polski jest też miejscem gromadzenia pamiątek z przeszłości. Domem Polskim kieruje Pani Rusłana Sniegurska – Prezes.

5 Kolejnym uchonorowanym przedstawicielem było Stowarzyszenie „Polska Jedność”. Zarejestrowane 18 września 2014 r. Stowarzyszanie „Polska Jedność” od blisko trzech lat wchodzi w skład Związku Polaków Kazachstanu. Dziś polonijną organizacją kieruje duet – pani Anna Dobrowolska (prezes) oraz pan Rinat Dussumov (zastępca prezesa). Stowarzyszenie „Polska Jedność” prowadzi szeroko rozumianą działalność społeczną. Stara się podkreślać rolę i istotę rodziny jako najważniejszej komórki społecznej. Począwszy od edukacji, poprzez propagowanie polskiej kultury, pielęgnowanie polskich tradycji i obyczajów.

67

Stowarzyszenie „Orszak Polonijny” organizacja działająca w stolicy Kazachstanu Astanie . Zszesza wokół siebie około 60 osób, które dobrowolnie angażują się i interesują się życiem polonijnym. Łączą ich polskie korzenie oraz tradycje kultywowane w codziennym życiu. Ideą przewodnią jest pomoc w rozwiązywaniu problemów i nawiązywanie kontaktów z Polską. Stowarzyszenie organizuje polonijne wieczory historyczno - kulturowe, które pomogają w komunikacji i łączeniu osób w jedną dużą polską rodzinę.

8

Dom Kultury Polskiej w Czkałowie
Dom Kultury Polskiej w Czkałowie powstał w 1996 roku z inicjatywy księdza Kuryłowicza proboszcza Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czkałowie. Dom Kultury Polskiej działa przy parafii, głównym ośrodku skupiającym Polaków.
W nim prowadzone są zajęcia z języka polskiego, historii i kultury polskiej w formie fakultetów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także kursów przygotowujących młodzież do egzaminów na studia w Polsce. Dom jest również miejscem spotkań Klubu Seniora, Zespołu Tanecznego «Słoneczniki» Zespołu Muzycznego «Czerwona Kalina» W Domu Kultury Polskiej działa również muzeum i biblioteka.

9

Dom Polski w Jasnej Polanie został otworzony w październiku 2014 roku z inicjatywy lokalnej polskiej społeczności, parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jasnej Polanie, Ambasady RP w Astanie i MSZ RP. Od tego czasu prowadzone są w nim zajęcia języka polskiego, kultury i tradycji narodowej. Naukę języka prowadzi nauczyciel skierowany do pracy w Kazachstanie przez
ORPEG pan Stanisław Kamiński.
Odznakę Honorową z rąk Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Selima Chazbijewicza za wybitne osiągnięcia w pracy społecznej i polonijnej na rzecz rozwoju polskiej kultury i języka w rodzinach polskich w Kazachstanie otrzymali również:
Katarzyna Ostrowska, Denis Ampilogov, Anna Dobrowolska

1011

12