000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Pietrowce.

 1

W wyniku inicjatywy Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a'Paulo z Prowincji Polskiej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek "Teraz Sucholaski" władze regionalne w Szortandach przekazały ok. 0,6 ha nieruchomości na powstanie Parku Zesłańców Polskich oraz budowę Pomnika Wdzięczności. Koncepcja i projekt tego przedsięwzięcia zostały opracowane przez członków Stowarzyszenia i są zaakceptowane przez lokalne władze administracyjne Kazachstanu oraz archidiecezję rzymsko - katolicką w Astnie.

Uroczystość otwarcia Parku Zesłańców i Pomnika Wdzięczności Narodowi Kazachskiemu odbyła się w dniu 16 września 2023 roku w miejscowości Pietrowka w rejonie szortandyjskim. To tu w tzw. toczce 22 w 1936 roku docierały transporty polskich zesłańców. W okolicy znajdują się miejsca zsyłki naszych Rodaków, jak np. Andrejewka ( toczka nr 19 ), Nowokubańka ( nr 34 ), Ałtajskoje ( nr 35 ), Nowokaukaskie (nr 36 ), Prigorodnoje ( nr 37 ) oraz Oktiaborskoje ( nr 38 ). W miejscowościach tych silne są tradycje polskie i kultywowana jest więź z Ojczyzną Przodków.

W wielkim wydarzeniu historycznym wzięli udział Akimat miejscowości Pietrowka, Związek Akcjonariuszy „Pietrowskoje”, korpus dyplomatyczny Ambasady RP w Kazachstanie, Związek Polaków w Kazachstanie, Związek Stowarzyszeń „Sztafeta Polska” miejscowa ludność najbliższych wiosek obwodu szortandyjskiego. Program uroczystości rozpoczął się od Mszy św. W kościele p.w. św. Wincentego a Paulo, która odbyła się pod patronatem Ordynariusza Archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie abp Tomasza Pety. Arcybiskup wygłosił kazanie i poświęcił pomnik z wielką wdzięcznością i dużym szacunkiem do zebranych ludzi. Założyciel Pomnika Wdzięczności Pan Bogdan Skiba Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” razem z Akimem rejona szortandyjskiego Szabarowym Sagyndyk Serikbajewiczym przy udziale Katarzyny Ostrowskiej Prezes Związeku Polaków w Kazachstanie przecięli biało-czerwoną wstęgę i przekazali na znak pamięci wzajemne gratulacje.

Po odsłonięciu tablicy głos zabrał Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Astanie prof. Selim Chazbijewicz, który podziękował kazachskiemu narodowi za pomóc okazaną polskim rodzinom w czasach deportacji i przypomnił o historii dwóch krajów Polski i Kazachstanu.

Powstanie Parku i Pomnika jest uhonorowaniem wielkoduszności miejscowej ludności, która to pomimo własnej biedy oraz ostrzeżeń i surowych kar władzy radzieckiej pomagała jak mogła najlepiej deportowanym Polakom. Przyjazny stosunek Kazachów do Polonii i Polski trwa do dnia dzisiejszego. Po zakończeniu oficjalnej części odsłonięcia Pomnika Wdzięczności odbył się koncert. Program artystyczny przedstawiły dziewczyny Stowarzyszenia „Polacy” w Astanie oraz Dom Kultury w Szortandy. Na koniec na wszystkich czekał uroczysty poczęstunek narodowych dań kazachskich.

2

3