000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Mamy już pierwsze ujęcia z filmu «XXI stulecie – wiek Azji i jest tu Polska»

1

STOWARZYSZENIE «ORSZAK POLONIJNY» Z ASTANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO «WIELKA POLSKA RODZINA – WSPÓLNIE W IMIENIU POLSKI» PROWADZI PRACĘ NAD FILMEM PT. «XX STULECIE – WIEK AZJI I JEST TU POLSKA».

Prognoza, że XXI wiek będzie wiekiem Azji, stała się rzeczywistością. Azja stała się uznanym światowym liderem gospodarczym. Region posiada
znaczne zasoby ludzkie i naturalne. 21 z 30 największych miast świata znajduje się w Azji. Jednak przyszłość samej Azji zależy od naszej zbiorowej chęci wzmocnienia dialogu między kulturami, tradycjami i światopoglądami. Kazachstan znajduje się w Azji Centralnej, a Polska jest jego ważnym partnerem gospodarczym.

Jednak nie łączą nas jedynie 30-letnie więzi współpracy dyplomatycznej, kulturalnej, czy historycznej.

W Kazachstanie zamieszkuje ponad 30 tysięcy Polaków, którzy łączą się w dużą społeczną grupę obywateli Kazachstanu z korzeniami polskimi.

Praca rozpoczęła się od stworzenia zespołu filmowego, który wykonał zadanie. Zespół filmowy wyznaczył
miejsca nagrywania scen – to są miasto Pawłodar i okolicy stepu, wieś Pietrowka, ob. akmoliński i wieś Oziornoje ob. północno-kazachstański. Zaplanowany został plan podróży. Scenariusz, dekoracje, przygotowanie strojów do filmu opracowały Irena Pajewska-Strzałkowska i Katarzyna Ostrowska.

Kolejnym etapem działań był dobór aktorów i głównych bohaterów filmu. W związku z tym, że pierwsze
sceny filmu nagrane w m. Pawłodar bohatyrami filmu została młodzież polskiego zespołu «Narcyz», która
odegrała znaczącą rolę w filmie. Pierwsze kadry rozpoczynają się ze scen nagranych w kościele katolickim i w kazachskim meczecie. Wątek łączności i różnic dwóch
kultur polsko-kazachskiej udało się podkreślić ludowymi strojami polsko-kazachskim. Niebawem pojawi się film dokumentalny opowiadający o relacjach kazachskich i polskich, o łączeniu dwóch kultur oraz wspólnych więziach Europy i Azji. To będą żywe historie Polaków na tle kazachskiej bytności. Działanie «Nagranie filmu «XXI stulecie – wiek Azji i jest tu Polska» w ramach projektu «Wielka Polska Rodzina –
wspólnie w imieniu Polski» jest finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Projekt jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

2

3

4

5

6

Logo