000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Sprawozdanie

1

W Astanie odbyło się spotkanie polonijne "Nieznani, ale zasłużeni. Polacy na stepach Kazachstanu", zorganizowane przez Związek Polaków w Kazachstanie przy wsparciu Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Astanie ze środków budżetowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wzięła w spotkaniu udział delegacja z Polski, młodzież polonijna z całego Kazachstanu oraz zasłużeni przedstawiciele organizacji polonijnych w stolicy. W ramkach projektu odbyły się spotkania z Polakami i osobami polskiego pochodzenia, którzy przyczynili się do wielkiego dorobku rozwoju gospodarczego w Kazachstanie. Byli to Pani Jadwiga Radzicka, Pani Natalia Brojanowska, Pani Anastazja Marcynowska, Pani Anżelika Baranowa, Pani Żanna Kirillowa, rodzina Orłowskich, Pan Anatol Chabowski, Pan Stanisław Janczak i Pan Iwan Szydłowski.

Znani i nieznani Polacy w Kazachstanie wykonywali swoją pracę w różnych zawodach i zasłynęli w kraju jako sławni ludzie w różnych dziedzinach życia społecznego. Szereg osób otrzymało dyplomy za zasługi dla Związku Polaków w Kazachstanie i wkład w rozwój Kazachstanu.

Związek Polaków w Kazachstanie wydał broszurę w języku polskim i rosyjskim „Polacy w Kraju Stepowym – ich wkład w poznawanie kultury i w rozwój Kazachstanu”. Tekst do broszury udostępnił autor wielu artykułów na temat Kazachstanu Medard Masłowski. Znacząca część osób zasłużonych dla Kazachstanu to są potomkowie zesłańców 1936 lat pochodzenia polskiego, przedstawiciele polskiej inteligencji. Polacy w Kazachstanie aktywnie włączyli się do zagospodorowania ziemi kazachskiej, medecyny, działalności naukowej i oświatowej.

Ponadto za działalność polonijną zostali wyróżnieni Pan Rinat Dussumov, Pani Swietłana Kostiukowa, Pani Marianna Polakowska, Pani Olga Bielik, Pani Katarzyna Czernyszowa, Pani Inna Konowałowa i Pan Dmitrij Konowałow, Tiadozja Andrejewa, Natalia Martianowa.

Gratulacje!

Na dużym ekranie zostały wyświetlone dwie prezentacji o zasługach Pani Waletyny Korniewej autorki książek o Polakach w Kazachstanie oraz o Halinie Wolskiej poetesie z wsi Pietrowka północno-kazachstańskiego obwodu. Zespół „Głosy Astany” Stowarzyszenia „Polska Jedność” i Igor Konowałow na koniec zaśpiewali wspaniałe polskie piosenki ludowe, a Pani Tiadozja zanuciła polską pieśń patriatyczną, którą cała sala podchwyciła w podniosłym nastroju.

2

3

4

5

6

7