000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Zjazd Liderów Polonii Kazachstanu.

 Кonferencja 143 2

W Astanie spotkała się polonijna młodzież z Kazachstanu aby wziąć udział w Pierwszym Zjeździe Liderów Polonii Kazachstanu. Młodzi ludzie - przedstawiciele miast Kokszetau, Ałmaty, Astany, Pietropawłowska, Pawłodaru, Pierwomajki, Kostanaju oraz Szymkientu zorganizowali Koło Liderów Polonii, działające przy Związku Polaków w Kazachstanie. Koło to powstało, aby aktywnie pomagać w rozwoju i krzewieniu języka polskiego.

Pomimo tego, że dzieli ich tysiące kilometrów kazachskiego stepu spotkali się, aby wspólnie podejmować działania na rzecz idei szerzenia polskości, promowania Polski i kultury polskiej. Przyjechali, by poczuć przynależność do Narodu Polskiego, by łączyć się we wspólnych działaniach.

29 października 2022 odbył się Pierwszy Zjazd Liderów Polonii Kazachstanu. Zjazd uroczyście otworzyła Prezes Związku Polaków w Kazachstanie - pani Katarzyna Ostrowska, która podziękowała wszystkim za przybycie, oraz za pracę wkładaną na rzecz polonii przez aktywnych i ambitnych młodych ludzi. Następnie zabrała głos Przewodnicząca Liderów Polonii pani Alina Żabko. Pani Żabko została wybrana przez wszystkich uczestników na moderatora zjazdu. Swoje wystąpienie rozpoczęła od wygłoszenia prelekcji na temat: Kim jest i co robi Fundacja „Wolność i Demokracja”.

Zjazd Liderów udało się zorganizować właśnie dzięki wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja”. Projekt Zjazdu został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Tematami poruszanymi na zjeździe były: „Integracja i współpraca między młodymi liderami w polonii”, „Wydanie kreatywnego informatora”, „Aktywność Lidera - rezultat pracy Polskiego Stowarzyszenia w Kazachstanie”, „Doskonalenie umiejętności Lidera Polonii”, „Tworzenie struktury liderskiej”, „Jak wspólnie napisać projekt” oraz bardzo wiele innych zagadnień, które zainteresowały i zintegrowały uczestników. Wspólna praca otworzyła wszystkich na nowe pomysły i realizację kolejnych przedsięwzięć. Podczas spotkania został zaprezentowany kalendarz, który wykonała liderka z Pawłodaru pani Elina. Na koniec zjazdu wszystkim uczestnikom zostały rozdane dyplomy . Drobne prezenty w postaci przywiezionych specjalnie z Polski czekolad wywołały wiele radości. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja i pokaz kreatywnych występów muzyczno-tanecznych.

Atmosfera pełna emocji i radości rozbudziła w młodzieży chęć do podejmowania nowych działań i aktywnego zaangażowania w nadchodzące projekty polonijne. Można z całą pewnością stwierdzić, iż Zjazd przyniósł wiele korzyści w postaci nowych pomysłów . Pozwolił też na aktywizację młodych Polaków mieszkających w Kazachstanie.

Кonferencja 131

Кonferencja 78

Кonferencja 77

Katarzyna Ostrowska

Prezes Związku Polaków w Kazachstanie