000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Cmentarz Pochomowski m. Pawłodar. Opieka nad polskimi grobami

Ponad 20 nagrobków zasłużonych Polaków pochowanych na cmentarzu Pachomowskim w mieście Pawłodar, Kazachstan. To są Polscy działacze społeczni, polityczni, ludzi nauki i kultury.

Związek Polaków w Kazachstanie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Polonia” obwodu pawładorskiego opiekuje się i czuwa nad mogiłami zmarłych Polaków. Przedsięwzięcie realizowane w ramach opieki nad polskimi grobami na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wspólnie z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Flag