000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

1

Polonia z Kazachstanu miała zaszczyt wziąźć udział w VI Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 r. w Warszawie. Delegatami na Zjazd pojechały: Katarzyna Ostrowska – Prezes Związku Polaków w Kazachstanie, Alina Żabko – przewodnicząca Liderów Związku Polaków w Kazachstanie. Honorowym patronatem przedsięwzięcia jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Organizatorami wielkich uroczystości są Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wydarzenie w tym roku odbyło się pod hasłem: „Polska i Polonia - razem w nowej globalnej rzeczywistości”. Uczestniczyło w Zjeździe delegatów 350 osób z ponad 44 krajów z całego światu.

Pierwszy dzień Zjazdu rozpoczął się złożeniem kwiatów na grobach Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Ks. Prymasa Józefa Glempa, Ignacego Jana Paderewskiego oraz mszą Św. w intencji Ojczyzny. Sesja inauguracyjna odbyła się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej na której wystąpiła przed delegatami Pani Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP. Po zakończeniu sejmu polonijnego zostały złożone wieńce pod tablicami pamiątkowymi w Sejmie. Wieczorem odbył się koncert Państwowego Zespolu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

W drugim dniu odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Janem Dziedziczakiem. W budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się debaty na temat „Wsparcie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla Polonii i Polaków za Granicą”. Dyskusja zakończyła się wręczeniem odznak honorowych „Za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicy”. Delegaci mogli zadawać pytania i porozmawiać o nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, Europa i cały świat.

Następnie spotkania przeniosły się do ogrodu Pałacu Prezydenckiego. Para Prezydencka serdecznie powitała wszystkich uczestników a Zespół „Mazowsze” zaśpiewał Hymn Polski i Hymn Polonii. Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zabrał głos i powiedział o roli Polonii i Polaków na całym świecie oraz o historii tradycjach, rodzinie która łączy nas w jedną tożsamość. Bardzo ważne czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni i odpowiadać za swoi czyny. Dla naszej delegacji nadążyła się okazja podejść i przywitać Parę Prezydencką wręczyć Album „Artyfakty historia moich przodków zaklęta w przedmioty” – o deportacjach polskich rodzin w latach 1936 r. Udało się porozmawiać i wymienić kilka poglądów na różne tematy związane z nauką języka polskiego. Wieczorem odbyło się przyjęcie w ogrodzie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”na którym zostały wręczone Nagrody im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Sejm polonijny odbył się 1 lipca 2023 r. w Pułtusku. Obrady rozpoczęły się w blokach tematycznych. Nasza delegacja uczestniczyła w III Bloku tematycznym pod tetułem: „Młodzież polonijna – zaangażowanie i wyzwania”, „Tożsamość narodowa młodzieży polonijnej - tradycyjnie i nowocześnie”, „Rola młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną”. Katarzyna Ostrowska Prezes Związku Polaków w Kazachstanie wystąpiła w drugiej części programu, mówiąc o twórczej młodzieży, która potrzebuje pomocy, łączności i kontaktów inawacji w komunikacji. Trzeba wzmocnić naszą narodową tożsamość za pomocą środków technicznych, aktywizować młodzież do działania, tworzyć grono Liderów Polonii. Podsumowując nasz blok tematyczny zostały wypracowane rekomendacje: organizowanie wymian międzynarodowych, promocja roli Polaków w historii lokalnej, aktywizacja młodzieży, szkoły liderów, kluby polonijne na wyzszych uczelniach, rada młodych dyrektorów, budowanie swiadomości rodziców – kształtowanie tożsamości i aktywności dzieci,
budowanie lobby politycznego, budowanie sieci wspierających. Pod koniec Zjazdu przyjęta została rezalucja działań na kolejne lata a obrady zamknął Jarosław Narkiewicz Przewodniczący Rady Polonii Świata.

2

3

4

5