000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Zaproszenie do udziału w Konkursie z okazji 100- lecia urodzin Stanisława Lema

 plakat roklema pl

Logos

W 2021 r. Świętujemy stulecie urodzin Stanisława Lema. Niech Rok Lema w Kazachstanie będzie świętem kultury, technologii i nauki. Z tej okazji ogłaszamy konkurs z cyklu: „Rok Lema w Kazachstanie: „Co dalej? Nauka-Technologia-Wszechświat, Ja” na: Plakat, Pracę Plastyczną, oraz Krótki film.

Celem Konkursu jest uczczenie 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema, upowszechnienie twórczości wielkiej osobistości polskiej literatury, filozofii, fantastyki naukowej, inspirowanie się Jego wielowymiarowym dorobkiem do stworzenia plakatu,pracy plastycznej (roboty, produkty przyszłości) oraz krótkiego filmu, jako formy wyrazu artystycznego.

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu: „ROK LEMA W KAZACHSTANIE- CO DALEJ? NAUKA-TECHNOLOGIA-WSZECHŚWIAT,JA” jest Związek Polaków Kazachstanu; adres: 010000 Nur-Sułtan Bigieldinowa 8/1, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PATRONAT HONOROWY

Patronat honorowy nad konkursem objęła Ambasada RP w Nur-Sułtanie

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, a ocena prac będzie przebiegała
w 4 kategoriach wiekowych:

 1. Szkoły Podstawowe, uczniowie w wieku: 10-14 lat
 2. Szkoły Ponadpodstawowe, uczniowie w wieku: 15 – 18 la
 3. Uczelnie Wyższe, studenci w wieku do 23 lat
 4. Artystyczne Szkoły Wyższe: studenci w wieku do 23 lata

WARUNKI KONKURSU

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy stworzyć plakat_format A3 / pracę plastyczną /krótki film (czas trwania filmiku do 1 minuty) z wykorzystaniem tradycyjnych lub cyfrowych narzędzi) na temat: „CO DALEJ? NAUKA

TECHNOLOGIA-WSZECHŚWIAT-JA”

Praca powinna być inspirowana dorobkiem twórczym Stanisława Lema, poprzez wykorzystanie postaci, robotów, przedmiotów lub cytatów z jego książek: np. „Dzienniki gwiazdowe”, „Bajki robotów”, „Cyberiada”, „Niezwyciężony”, „Summa techologiae”, „Szpital przemienienia” i innych).

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Plakaty, rozwiązania techniczne w formacie png. lub jpg. , nagranie video za pomocą We Transfer, oraz wypełniony Formularz zgłoszenia (obowiązkowo) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 31 maja 2021 r.  Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.

KRYTERIA OCENY

Oryginalność pomysłu, nawiązanie do tematyki konkursu, spójność formy, ogólne wrażenie artystyczne

NAGRODY

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, w tym ufundowane przez Ambasadę oraz możliwość wystawienia ich prac na dedykowanej Konkursowi Wystawie we wrześniu 2021 r. miesiącu w którym przypada setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema.

WYNIKI KONKURSU:

 1. Ze wszystkich zgłoszeń w każdej z kategorii wiekowej Jury wybierze po 5 Laureatów oraz po 2 osoby do Wyróżnienia. Dla wybranych osób przyznane zostaną: dyplomy z podpisami przedstawicieli: Organizatora, patronatów Konkursu; nagrody rzeczowe w postaci książek i innych przedmiotów ufundowane przez Organizatora oraz Parterów oraz Sponsorów Konkursu.
 2. Nagrodzone prace będą prezentowane na zorganizowanej przez Organizatora Wystawie pt. : „ROK LEMA W KAZACHSTANIE: CO DALEJ? NAUKA-TECHNOLOGIA-WSZECHŚWIAT-JA” w przestrzeni publicznej w Nur-Sułtanie, we wrześniu 2021 r.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu br. (12 września br. przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema) lub w jak najszybszym, możliwym do bezpiecznego zrealizowania terminie, o czym poinformujemy na stronie internetowej oraz Facebooku.
 4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz Ambasady RP w Nur-Sułtanie (Patrona Honorowego)
 5. Uczestnik konkursu poprzez przesłanie swojej pracy oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 6. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia zgodę wyraża jego rodzic lub opiekun prawny.
 7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail) lub danych dziecka zgłaszającego pracę konkursową.
 8. W przypadku kiedy nagrody będą wręczane osobiście informujemy, że w trakcie będą robione zdjęcia. Wizerunek będzie publikowany na stronie internetowej Organizatora.
 9. W razie braku zgody prosimy o poinformowanie o tym fakcie Organizatora.
 10. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że wykonał prace samodzielnie i posiada pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Konkursu

Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu z cyklu „ROK LEMA W KAZACHSTANIE: CO DALEJ? NAUKA-TECHNOLOGIA-WSZECHŚWIAT-JA”

Regulamin​_konkursu​_Rok​_Lema​_w​_Kazachstanie
Załącznik​_do​_Regulaminu​_Konkursu​_RokLema​_w​_Kazachstanie2021​_formularz​_zgłoszeniowy
The​_year​_of​_Lem​_in​_Kazakhstan​_24032021