000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Wakacje w Polsce

1

Związek Polaków w Kazachstanie na zaproszenie Fundacji “O Uśmiech Dziecka” w tym roku w dn. 11-24 lipca 2019 roku zorganizował kolonii integracyjno-edukacyjne dla dzieci polskiego pochodzenia.

Na wypoczynek nad morze Bałtyckie pojechały dzieci w wieku 9-15 lat, które zdobyły dobre wyniki w nauce języka polskiegu lub uczestniczyły aktywnie w imprezach polonijnych.

Związek Polaków w Kazachstanie reprezentowały dzieci z Czekałowo, Aktobe, Ałmaty, Tałdykоrganu, Pietropawłowska, Jasnej Polany, Kamyszenki, Karaganda, Temirtau, Szortandy, Pawładaru, Wiśniowki, Kellerowki, Zielonego Gaju i Nur-Sułtana.

Cel i zakres kolonij integracyjno-edukacyjnych został w całości zrealizowany. Odbyły się wycieczki: do Fromborku płynęliśmy statkiem, Malborg - zapoznanie się z kulturą Krzyżaków, Gdańsk - wysłuchanie muzyki organowej w Katedrze Oliwskiej, Gdynia – zwiedzanie statku wojennego w porcie, Sopot – spacer po Zatoce Gdańskiej Molem. Zrealizowany został również program edukacyjny związany ze sławnymi polskimi twórcami: Gustaw Herling-Grudziński i Stanisław Moniuszko.

Dla większości uczestników z grupy Kazachstanu to są pierwsze kolonii w Polsce, gdzie oni poznali kulturę, język, historię oraz piękną przyrodę województwa pomorskiego. Niewątpliwym urokiem całego pobytu stały się kąpiele w morzu Bałtyckim, nawet ze względów zdrowotnych.

Doceniamy organizatorów Fundacji “O uśmiech Dziecka”za wybór miejsca pobytu uczestników kolonii. Ośrodek kolonijno-wypoczynkowy „ALGA” był objektem strzeżonym, bezpiecznym dla dzieci oraz posiadał wiele atrakcyjnych zabaw oraz boisko sportowe.

Uczestnicy kolonii wracali zadowaleni, pełni wrażeń, szczęśliwi samolotem rządowym

im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego co podkreśla jeszcze bardziej znaczenie ile serca, przyjaznej dłoni znaleźli w krju przodków.

Katarzyna Ostrowska
Prezes ZPK w Nur-Sułtanie

2

3

4

5

6