000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

FERIE JESIENNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEGO POCHODZENIA W KAZACHSTANIE

1

Dzieci i młodzież ucząca się języka polskiego w szkołach i Stowarzyszeniach Polaków z Astany, Pawłodaru, Szczucińska, Czkałowa, Kokszetau, Kamyszenki, Pierwomajki, Jasnej Polany i Zielonego Gaju w tym roku odpoczywały bardzo aktywnie w znakomitych warunkach kurortu Sunkar, położonego w lesie nad jeziorem, w miejscowości Zerenda na terenie Kokczetawskiego Parku Narodowego.

Program obozu w dniach od 2 listopada do 6 listopada 2022 r. był niezwykle bogaty. Od pobudki do „capstrzyku” trwały różnorodne zajęcia prowadzone głównie przez młodych, ale niezwykle profesjonalnie przygotowanych animatorów kultury, pracowników ośrodka wypoczynkowego Sunkar. Były również warsztaty plastyczne, geograficzno-przyrodnicze, kulturalne i zajęcia z języka polskiego, sportowe prowadzone przez opiekujących się nimi nauczycieli i instruktorów organizacji polonijnych: Irenę Pajewską, Natalię Martianową, Palinę Lendel, Helenę Grzybowską, Aleksandra Mańkowskiego, Tatianę Wołogrzaninę. Zajęcia z języka polskiego i geografii, tematycznie związane z błyskawicznie kończącą się w Kazachstanie jesienią przeprowadzili nauczyciele skierowani do pracy dydaktycznej w Kazachstanie przez ORPEG panowie Stanisław Kamiński i Karol Michalak. Organizacją przygotowania kadry do pracy z dziećmi zajęła się Katarzyna Ostrowska Prezes Związku Polaków w Kazachstanie i Natalia Nagaczewska Prezes Stowarzyszenia obwodu akmolińskiego m. Kokszetau. Były również wycieczki do Muzeów Przyrody w Burabaj i Zerenda Muzeum Motyli. Kiedy pogoda nie pozwalała na wyjazdy i spacery, uczestnicy obozu korzystali z basenu, sali gimnastycznej i siłowni. Wieczorami znakomicie bawili się na dyskotekach.

W programie nie zabrakło akcentów patriotycznych dla uczczenia zbliżającego się Dnia Niepodległości. Poszczególne grupy obozowiczów przyjęły nazwy nawiązujące do polskich tradycji i historii. Na przykład grupa dzieci i młodzieży z Kokszetau nazwała się „Biało-Czerwoni” a ich mottem było hasło: „Bo wszyscy Polacy to jedna Rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna”. Grupa z Jasnej Polany, Zielonego Gaju i Czkałowa nosiła miano „Pąki białych róż”, a ich hasło nawiązywało do słów znanej piosenki legionowej: „Wróć ucałuj jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat”.

Z inicjatywy Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Astanie korytarze i sale wykładowe ozdobione były banerami prezentującymi wystawię „Dzieje hymnu polskiego” i bohaterów walki o Niepodległą.

Ferie jesienne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia udało się zorganizować przy wsparciu Związku Polaków w Kazachstanie ze środków budżetowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie jako przedsięwzięcie Wydziału Konsularnego i Polonii w Astanie. Podczas wizytacji ośrodka, Pan Grzegorz Stykowski Konsul RP w Kazachstanie miał możliwość zapoznać się z przebiegiem zajęć dla ponad stu dzieci i młodzieży, uczących się języka i kultury polskiej w wielu szkołach i Stowarzyszeniach Polaków w Kazachstanie. Pogratulował organizatorom i uczniom udanych ferii i poinformował, że WKiP Ambasady RP w Astanie dołoży starań by w przyszłym roku również zorganizować wypoczynek dla dzieci polskiego pochodzenia w Republice Kazachstanu. Pan Konsul RP wraz z małżonką i pani konsul Monika Łaskarzewska – Łuckiewicz wręczyli wszystkim uczestnikom obozu dyplomy a wyróżniającym się jego przedstawicielom drobne upominki.

Podczas pożegnania przed wyjazdem do domów nie zabrakło wzruszenia i łez. Kilka dni wspólnej zabawy wystarczyło do nawiązania nowych znajomości i sympatii. Taka właśnie integracja dzieci i młodzieży, mieszkańców Kazachstanu polskiego pochodzenia była jednym z najważniejszych celów spotkania podczas jesiennych ferii.

Bardzo dziękujemy Panu Konsulowi RP Grzegorzowi Stykowskiemu i Pani konsul Monice Łaskarzewskiej – Łuckiewicz oraz wszystkim pracownikom Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Astanie za sfinansowanie i współorganizację ferii jesiennych dla naszych podopiecznych.

2

3

4

5

6

7

8

Katarzyna Ostrowska
Prezes Związku Polaków w Kazachstanie