000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Rada Kordynacyjna

Katarzyna Ostrowska – Prezes Związku Polaków Kazachstanu. Prezes Stowarzyszenia “Orszak Polonijny”

Oleg Czerwiński – Zastępca Prezesa ZPK. Prezes Organizacja Spoleczna “Centrum Kultury Polskiej „Więź”

Marina Tiabus - Pomocnik Prezesa w północnym okręgu. Północno-Kazachstańskiego Centrum “Kopernik”

Nikita Cybulski – Pomocnik Prezes w południowym okręgu . zastępca Stowarzyszenia. Narodowe Centrum Polskie “światło” w Aktobe

Witali Swincicki – Prezes Stowarzyszenie «Полония» Honorowy Przewodniczący ZPK m. Powłodar Honorowy Prezes ZPK

Witali Chmielewski – Prezes Obwodowe Stowarzyszenie “Polonia”m. Karaganda

Helena Cybulska – Prezes Stowarzyszenia. Narodowe Centrum Polskie “światło” w Aktobe

Viktor Radomskij – Prezes Kostanajskie obwodowe Polskie stowarzyszenie “Nadzieja”

Anatoli Kraszewski – Prezes Stowarzyszenia Północno-Kazachstańskiego Centrum “Kopernik”

Helena Porsiewa – Prezes Stowarzyszenia Regionu Tałdykorgańskiego. Regionalne Polsko- Kulturalne Centrum “Polonia”

Larisa Kalkova – Prezes Obwodowe Dżambuiskie Społeczne Stowarzyszenie Centrum Języka i Kultury Polskiej “Polonez”.

Rusłana Sniegurska - Związek Polaków “Polonija” rejonu Astrachańskiego

leksandr Suchowiecki – Prezes Stowarzyszenia Polaków Obwodu Akmolińskiego

Anna Dobrowolska – Prezydent Stowarzyszenie “Polska Jedność”. m. Nur-Sułtan

Zhanna Małdybiekowa – Prezes Stowarzyszenia Centrum Kultury “Ojczyzna” m. Szymkent

Tatiana Sławecka – Prezes Centrum kultury polskiej “Więź” ” email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - obwód Akmolinski m. Ałmaty

 

 

РАЗДЕЛ НА ЗАПОЛНЕНИИ

SEKCJA DOTYCZĄCA NAPEŁNIANIA

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

NAWA LogoMisją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

Agencja będzie mogła przyznawać środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie finansowe ze środków NAWA będą mogły się ubiegać: osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na stronie www.nawa.gov.pl

Zgromadzenie Narodu Kazachstanu

ANK Logo

Zgromadzenie Narodu Kazachstanu (ZNK) jest polityczną, konsultatywno-doradczą jednostką przy Prezydencie Republiki Kazachstan.

Działalność ZNK ma na celu realizację państwowej polityki narodowej, zapewnienie stabilności społeczno-politycznej w Republice oraz poprawa efektywności interakcji między państwem a instytucjami społeczeństwa obywatelskiego w sferze stosunków międzyetnicznych.

ZNK na stałe jest kierowane przez Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstan. Zgromadzenie składa się z ponad 390 przedstawicieli etno-kulturowych i innych publicznych stowarzyszeń, przedstawicieli organów państwowych i innych osób, biorąc pod uwagę ich autorytet w społeczeństwie. Najwyższym organem Zgromadzenia jest sesja - zwoływanie członków ZNK, przy czym wszystkie decyzje podjęte podczas sesji są wiążące do rozpatrzenia zarówno przez agencje rządowe, jak i instytucje społeczeństwa obywatelskiego.

Między sesjami kierownictwo ZNK jest prowadzone przez Radę Zgromadzenia, w skład której wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń etno-kulturowych, osoby publiczne i przedstawicieli państwowe na różnych poziomach. Według Konstytucji Republiki Kazachstanu ZNK ma prawo do wyboru dziewięciu deputowanych do mazhili (izby niższej) parlamentu Kazachstanu.
Polskie stowarzyszenia etno-kulturowe, w tym Związek Polaków, są również włączone w strukturę ZNK.

Strona ZNK https://assembly.kz/ru

in ank

 

Polskie organizacje pozarządowe

Przewodniczący organizacji pozarządowej

Przedstawicielstwo w ZNK RK

Udział w wydarzeniach ZNK

Karagandyńskie Regionalne Polskie Towarzystwo "Polonia"

Vitaliy Albertovich Khmelevsky, członek regionalnej i republikańskiej ZNK, członek rady ZNK

Komunalna instytucja publiczna (KIP) "Qoǵamdyq kelіsіm"  urzędu akima Karagandyńskiego regionu

Adres:
Karaganda, prospect Shakhterov 64.

Dom Przyjaźni Zgromadzenia Ludu Kazachstanu Karagandyńskiego regionu

*"Karawana Miłosierdzia"
*Rada matek regionu

Kustanajskie Regionalne Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe "Nadzieja"

Victor Leonidovich Radomsky, członek ZNK

KIP "Qoǵamdyq kelіsіm" akimatu Kustanajskiego regionu

Adres: Kustanaj, ul. Altynsarin, 115

*"Karawana Miłosierdzia"
*"Dzień duchownej zgody”
Nagrody: 2 dyplomy regionalnego akimu, dyplom Prezydenta, medale: z rocznicą ZNK i rocznicą Astany

Żambylsky regionalny centrum języka i kultury polskiej "Poloneza"

Larisa Viktorovna Kalkova, członek regionalnego ZNK

KIP "Qoǵamdyq kelіsіm" urzędu akima Żambylskiego regionu

Adres: Taraz, ul. Koshek Batyra, 1A

*"Karawana Miłosierdzia"
*Rada matek regionu
*Wszystkie wydarzenia ZNK
Nagrody:
Pierwsze miejsce w sztafecie w igrzyskach ludu Kazachstanu 30 czerwca 2018 r

Taldykorgańskie
regionalne polskie społeczeństwo kulturalne i edukacyjne "Polonia"

Porseva Elena Petrovna,  członek regionalnego ZNK

KIP “Dom przyjaźni - Centrum publicznej zgody”
Almatyńskiego regionu

Adres: Taldykorgan,
Mkr. Karatal, 36A

* Festiwal regionalny "Tuǵyry bıіk taýelsіz elіm Qazaqstan"
* Rada matek regionu Almaty
* Sesja regionalnego ZNK poświęcona 10-leciu Domu Przyjaźni, Taldykorgan

Organizacja pozarządowa "Polskie Narodowe Centrum Kultury" Światło "

Tsibulskaya Elena  Vasilievna, członek regionalnego i republikańskiego ZNK

KIP «Qoǵamdyq kelіsіm» urzędu akima regionu Aktobe

Aktobe, ul. Sankibay-batyra, d. 20A

* Festiwal Przyjaźni Ludowej
* Tataro-baszkirski "Sabantui"

Organizacja pozarządowa "Stowarzyszenie Polaków z regionu Akmola"

Suchovetski Aleksander Anatolievich, członek republikańskiego ZNK

KPI «Qoǵamdyq kelіsіm» urzędu akima regionu Akmola

Kokshetau, ul. Maxim Gorky, 2/5

*VIII Ogólno Kazachstański Festiwal Pieśni Polskiej ''Polonia Śpiewająca''

* Święto Dziękczynienia

OP Północno-kazachstańskie Polskie Centrum Kultury "Kopernik"

Krashevsky Anatoliy Ivanovich,
Członek regionalnego i republikańskiego ZNK

KPI «Qoǵamdyq kelіsіm»  urzędu akima Północno-kazachstańskiego regionu

Pietropawłowsk, ul. Konstytucji Kazachstanu, 27, pokój. 10

* Dzień matki
* “Karawana Miłosierdzia” bal charytatywny
* 20-lecie Astany
* 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP

OP Regionalne Centrum Kultury Polskiej Wschodniego Kazachstanu

Zinovkina Nadezhda Igorevna (były przewodniczący)

KPI "Dom Przyjaźni - centrum społecznej harmonii" urzędu Akima z regionu  Wschodniego Kazachstanu.

Ust-Kamenogorsk, pr. Nezavisimosti, 68

Centrum wznowi pracę w przyszłości

OP Polskie Centrum Kultury

Chervinsky Oleg Cheslavovich,
członek republikańskiego ZNK

Republikański Dom Przyjaźni, oddział  «Qoǵamdyq kelіsіm»  przy Prezydencie Republiki Kazachstanu

Almaty, ul. Kurmangazy 40

* Republikańska akcja "Droga do szkoły"

* Festiwal Przyjaźni poświęcony Dniu Jedności Ludu Kazachstanu

* Impreza charytatywna poświęcona Dniu Dziecka

Polska –Kazachstańska Izba

logo header retina

Polska –Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa powstała 17 stycznia 2008 roku. Prezes PKIHP – Piotr Guzowski.

Główne cele Izby:

- Pomoc dla firm – uczestników zainteresowanych współpracą polsko-kazachstańską;

- Pomoc w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów między nowymi strukturami i instytucjami, partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce i Kazachstanie;

- Reprezentować interesy gospodarcze członków PKIHP  w stosunku do władz Republiki Kazachstanu;

- Udzielać informacji, usług, porodnictwa;

- Organizacja współpracy między członkami Izby.

Do zadań Izby należy w szczególności wspieranie rozwoju polsko-kazachskich stosunków gospodarczych, a także ułatwianie kontaktów między potencjalnymi partnerami, organizowanie misji handlowych, sympozja, seminaria przygotowawcze i konferencje.

Izba wydaje Informatory, Prospekty i Ulotki . Członkowie Izby mogą zamieszczać informacje o fimie bezpłatnie na stronach internetowych oraz w wydaniach.

PKIHP organizuje wystawy, targi, seminaria i inne wydarzenia. Spotkania, konferencje i podróże, w których uczestniczy Izba , są uznawane w pierwszej kolejności przez członków PKIHP.

Izba współpracuje: z Ambasadą Republiki Kazachstanu w RP,  z Ambasadą Rzeczypospolitej Polski  w RK , z strukturami handlowymi misji dyplomatycznych, z Polską Izbą Gospodarczą a również z regionalnymi i branżowymi izbami przemysłowymi.

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa 

Prezes – Piotr Guzowski

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

Tel.: + 48 22 63 09 653

Faks:+ 48 22 63 09 782

 

adres strony internetowej: www.pkihp.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia stworzenia

Pomysł utworzenia pierwszych polskich organizacji w Kazachstanie sięga końca lat 80, a w latach 90 nabiera moc prawną.

Pierwsze posiedzenie stowarzyszeń osób mających moc prawną odbyło się 25 maja 1996 roku. Założycielem Związku Polaków Kazachstanu oraz pierwszym przewodniczącym ZPK został Franc Bogusławski.

14 lutego 1997 roku organizacja została zarejestrowana oraz opracowała ustaw na podstawie tego dokumentu działa Rada Koordynacyjna, a organizacja posiada status republikański.

W Pawłodarze 1 grudnia 2007 roku odbyło się V posiedzenie Rady Wyborczej w Kazachstanie. Nowym , czwartym Prezesem Związku Polaków został wybrany Witali Swiencicki.

W związku ze zmianami, które nastąpiły w kolejnych latach działalności polskich organizacji w Kazachstanie nastąpiły też zmiany w strukturze ZPK.

W Nur – Sułtanie 15 czerwca 2019 roku odbyło się VI posiedzenie Rady Koordynacyjnej, na której Katarzyna Ostrowska została wybrana Nowym Prezesem na 4 lata jej zastępcą został Oleg Czerwiński. Do Związku Polaków Kazachstanu przyłączyło się 13 obwodowych organizacji, stowarzyszeń, 2 filii oraz kilkanaście ośrodków polonijnych.

Związek Polaków Kazachstanu

Prezes – Katarzyna Ostrowska

WicePrezes – Oleg Czerwiński

Adres: ul. Bigeldinowa 8/1, Hotel Ałtyn Dała, biuro polonijne ZPK
010000, m. Nur-Surłtan, Kazachstan

Tel. +7 701 358 77 93
e-mail: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Związek Polaków Kazachstanu (ZPK) łączy obwodowe organizacji polonijne, centrum kultury, filie, regiony, w których żyją obywatele Kazachstanu polskiej narodowości.

Dziś do Rady Koordynacyjnej należą 11 stowarzyszeń z różnych regionów Kazachstanu.
Prezes Związku Polaków - Katarzyna Ostrowska.

Związek Polaków Kazachstanu przez te wszystkie lata reprezentował interesy ludności polskiej mieszkającej w Kazachstanie, pracował nad rozwojem kultury polskiej, dbał o nauczanie języka polskiego, rozwijał kontakty, poszeżał swoją działalność w regionach.

Polonija Kazachstanu razem ze swoimi Prezesami brała udział w spotkaniach prezydentów obu krajów, co jest dowodem rozwoju stosunków międzynarodowych między przyjaznymi sobie państwami.

Związek oraz należące do niego Prezesi mają wiele państwowych nagród, medale, dyplomy za osiągnięcie w rozwoju kultury, języka polskiego, biznesu w Kazachstanie i Polsce.