000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego „Deportacje Polaków do Kazachstanu”

IMG 20181211 WA0026

W dniu 07.12.2018 r. w siedzibie Ambasady RP www Astanie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego poświęconego deportacjom Polaków do Kazachstanu. Przedsięwzięcie wpisało się w szereg inicjatyw poświęconych obchodom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konkurs został zorganizowany we współpracy z organizacją polską z Astany „Polska Jedność”. Dyplomy uznania i nagrody wręczyli laureatom Ambasador RP w Astanie – Selim Chazbijewicz oraz p. Anna Boczkowska, która przewodniczyła konkursowemu jury.

Przedstawiciele organizacji „Polska Jedność” na czele z prezes organizacji – p. Anną Dobrowolską przekazali również dyplomy i podziękowania za współpracę przedstawicielom ambasady i przewodniczącej jury.

Podczas spotkania uczestnicy dzielili się rodzinnymi historiami, odczytując również fragmenty konkursowych opowiadań.

Вручение наград лауреатам литературного конкурса „Депортации Поляков в Казахстан”

07.12.2018г. в резиденции Посольства РП в Астане прошло торжественное вручение наград лауреатам литературного конкурса, посвященного депортациям поляков в Казахстан.

Мероприятие вписалось в ряд торжественных инициатив, посвященных 100-летию восстановления Независимости Польши. Конкурс был организован при сотрудничестве с польской организацией из Астаны „Polska Jedność”. Дипломы и призы вручили лауреатам Посол РП в Астане Селим Хазбиевич, а также г-жа Анна Бочковска, которая возглавляла жюри конкурса.

Представители организации „Polska Jedność” во главе с председателем организации – г-жой Анной Добровольской также вручили дипломы и выразили благодарность за сотрудничество, представителям посольства и возглавляющей жюри.

Во время встречи участники делились семейными историями, читая отрывки из конкурсных сочинений.

Источник: astana.msz.gov.pl