000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Польско-Казахстанская торгово-промышленная палата

logo header retinaПольско-Казахстанская Торгово-Промышленная Палата была создана 17 января 2008 г. для поддержки польских и казахстанских предпринимателей.

Главные цели Палаты: 

содействие фирмам - участникам, заинтересованным в польско-казахстанском сотрудничестве;

помощь в налаживании взаимных контактов между новыми структурами и учреждениями, экономическими партнерами, предприятиями и предпринимателями в Польше и Казахстане;

представлять экономические интересы участников ПКТПП по отношению к органам власти Республики Казахстан;

предоставлять информацию, услуги, консультирование;

организовывать сотрудничество между членами Палаты.

К задачам Палаты в частности относится способствование развитию польско-казахстанских экономических отношений, а также содействие в налаживании контактов между потенциальными партнерами, организация торговых миссий, симпозиумов, подготовительных семинаров и конференций.

Палата издает Бюллетень и Буклет. На Интернет - сайтах и в в/у изданиях члены Палаты могут бесплатно размещать информацию о компании.

ПКТПП сорганизовывает выставки, ярмарки, семинары и другие мероприятия. О встречах, конференциях и поездках, в которых Палата принимает участие, члены ПКТПП узнают в первую очередь.

Палата сотрудничает с Посольством Республики Казахстан в Республике Польша, Посольством Республики Польша в Республике Казахстан, торговыми структурами дипломатических представительств, Польской Экономической Палатой, а также с областными и отраслевыми промышленными Палатами.

Polska –Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa powstała 17 stycznia 2008 roku. Prezes PKIHP – Piotr Guzowski.

Główne cele Izby:

- Pomoc dla firm – uczestników zainteresowanych współpracą polsko-kazachstańską;

- Pomoc w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów między nowymi strukturami i instytucjami, partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce i Kazachstanie;

- Reprezentować interesy gospodarcze członków PKIHP  w stosunku do władz Republiki Kazachstanu;

- Udzielać informacji, usług, porodnictwa;

- Organizacja współpracy między członkami Izby.

Do zadań Izby należy w szczególności wspieranie rozwoju polsko-kazachskich stosunków gospodarczych, a także ułatwianie kontaktów między potencjalnymi partnerami, organizowanie misji handlowych, sympozja, seminaria przygotowawcze i konferencje.

Izba wydaje Informatory, Prospekty i Ulotki . Członkowie Izby mogą zamieszczać informacje o fimie bezpłatnie na stronach internetowych oraz w wydaniach.

PKIHP organizuje wystawy, targi, seminaria i inne wydarzenia. Spotkania, konferencje i podróże, w których uczestniczy Izba , są uznawane w pierwszej kolejności przez członków PKIHP.

Izba współpracuje: z Ambasadą Republiki Kazachstanu w RP,  z Ambasadą Rzeczypospolitej Polski  w RK , z strukturami handlowymi misji dyplomatycznych, z Polską Izbą Gospodarczą a również z regionalnymi i branżowymi izbami przemysłowymi.

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa 

Prezes – Piotr Guzowski

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

Tel.: + 48 22 63 09 653

Faks:+ 48 22 63 09 782

 

adres strony internetowej: www.pkihp.pl

e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.