000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Młodzi dla Niepodległej

Młodzi dla Niepodległej2

W dniu 24.11.2018 r., w siedzibie Ambasady RP w Astanie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów, dyktand, olimpiad dedykowanych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniu 24.11.2018 r., w siedzibie Ambasady RP w Astanie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów, dyktand, olimpiad dedykowanych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W przedsięwzięciu pn. Młodzi dla Niepodległej wzięła udział liczna grupa dzieci i młodzieży z jedenastu ośrodków nauczania języka polskiego i polskiej kultury w astańskim okręgu konsularnym. Podczas spotkania, laureatom towarzyszyli nauczyciele i rodzice. Wiele radości przyniosło uhonorowanie zwycięzców nagrodami ufundowanymi przez Ambasadę RP oraz dyplomami, które wręczyli Ambasador RP w Astanie – Selim Chazbijewicz, Konsul RP – Anita Staszkiewicz oraz reprezentująca MSZ RP - Natalia Rudczyk.

Warto zaznaczyć, iż przedsięwzięcie jest jednym z trzech wydarzeń obok Narodowego Czytania i konkursu literackiego, poświęconego historiom rodzinnym i deportacjom Polaków do Kazachstanu, które wpisuje się w projekt Młodzi dla Niepodległej.

Młodzi dla Niepodległej1

Молодежь для Независимой

24.11.2018 г., в резиденции Посольства РП в Астане прошло торжественное вручение наград лауреатам конкурсов, диктантов, олимпиад, посвященных 100-летию восстановления Независимости Польши.

В мероприятии  «Молодежь для Независимой» приняла участие большая группа детей и молодежи из одиннадцати обучающих центров польского языка и польской культуры астанинского консульского округа. Во время встречи лауреатов сопровождали учителя и родители. Столько радости принесло награждение победителей призами и дипломами, финансируемыми Посольством РП в Астане, которые вручили Посол Посольства РП в Астане Селим Хазбиевич, Консул РП Анита Сташкевич, а также представляющая МИД РП Наталья Рудчик.

Стоит отметить, что мероприятие является одним из трех событий наряду с Народным Чтением и литературным конкурсом, посвященным семейным историям и депортации поляков в Казахстан, вписывающихся в проект «Молодежь для Независимой».

Источник: Посольство  РП