000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

KONIEC ROKU SZKOLNEGO W JASNEJ POLANIE

1

W Kazachstanie nieco prędzej niż w Polsce, bo już 25 maja kończy się rok szkolny. W Jasnej Polanie, Zielonym Gaju i Nowogreczanowce w Północnym Kazachstanie zajęcia z języka i kultury polskiej w kończącym się roku szkolnym 2020-2021 prowadził nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej za granicą przez ORPEG pan Stanisław Kamiński.

Był to rok, jak na całym świecie, trudny i wyjątkowy. Nauka w systemie zdalnym nie zawsze przynosiła oczekiwane rezultaty. Tym bardziej wszyscy oczekują normalizacji po pandemii i tego nawzajem sobie życzą, również tutaj, w Kazachstanie.

Na koniec nauki uczniowie, starsi i młodsi, dostali dyplomy z podziękowaniem za aktywny udział w lekcjach i postępy w nauce. Uczestniczący w akcji Razem na Święta, organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP, otrzymali dyplomy podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki. Najmłodsi uczniowie z klasy zerowej i pierwszej wyróżnieni zostali cennymi nagrodami ufundowanymi przez Ambasadora RP w Nur-Sułtanie, pana Selima Chazbijewicza i Prezesa Związku Polaków Kazachstanu panią Katarzynę Ostrowską.

Rozpoczynające się wakacje to nie tylko czas odpoczynku i relaksu, ponieważ dzieci i młodzież będą mogli korzystać z możliwości nauki w Szkołach letnich, a uczniów ostatnich klas czekają egzaminy do szkół wyższych, w tym na studia w Polsce.

2

3

4

5