000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada

1

Winna być jednym z najbardziej radosnych dni dla chsześcijan. Przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. Jest to dzień modlitwy za zmarłych.

W tym roku Stowzrzyszenie „Polska Jedność” i Stowarzyszenie „Orszak Polonijny” na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Polaków Rejonu Astrachańskiego „Polonia” Pani Rusłany Sniegurskiej wzięły udzieł w uroczystej mszy świętej na cmentarzu w Pierwomajce. Przy krzyżu postawionym w znak pamięci spotkaliśmy mieszkańców wioski, modlących się na grobach swoich bliskich.

Szanowna Pani Justyna Dudar – Kierownik WK Ambasady RP i Pani Konsul RP Anita Staszkiewicz złożyły piękne biało-czerwone goździki oraz zapaliły znicze przed tablicą pamięci deportowanych w Pierwomajce. Członkowie Stowarzyszeń odwiedzili Dom Polski w Pierwomajce, gdzie zostali poczęstowani herbatą i kawą. Następnie uczestnicy pojechali razem z Panią Prezes Związku Polaków w Kazachstanie – Katzrzyną Ostrowską pod pomnik w Łozowoje. Pomnik był postawiony na 70-lecie powstania wioski, gdzie na marmurze widnieją się imiona mieszkańców deportowanych.

3

4

5

6

2